Menlo Worldwide Logistics geïnteresseerd in Kempen

Menlo Worldwide Logistics bestudeert de mogelijkheden om zich in het Antwerpse te vestigen. Een eigen hub in de Kempen lijkt daarbij het meest aangewezen.

Menlo is een zogenaamde 3PL provider. 3PL staat voor third party logistic provider. Dit betekent dat de verlader bij een transportopdracht een derde partij inschakelt om de klus te klaren.

Tijdens het recente 3PL-congres in Antwerpen heeft het Amerikaanse Menlo Worldwide Logistics aan de specialisten van de transportkrant De Lloyd bevestigd dat het effectief de logistieke mogelijkheden van de Antwerpse regio onderzoekt. Vier afgevaardigden van Menlo waren aanwezig in het Antwerpse hotel Hilton waar verscheidene honderden afgevaardigden van logistieke bedrijven deelnamen aan de debatten en de conferenties.

3PL-providers gaan overigens verder dan enkel maar de verzorging van het transport. Omdat ze veelal zelf over eigen opslagsruimtes en productiefaciliteiten beschikken bieden ze hun klanten ook orderverwerking, storagemogelijkheden, verpakkingsprocessen tot zelfs lichte assemblage aan. Daartoe is normaal veel ruimte nodig. Vooral de industrieterreinen in de Kempen lijken daarbij aangewezen. Het Albertkanaal zowel als de ruim vertakte autowegen kunnen de interesse van Menlo voor de Kempen versterken.

Menlo (San Mateo, Californië) is een dochteronderneming van de Amerikaanse transportgroep Con-way uit Ann Arbor (Michigan).