Meerhoutse bedrijven in de bres voor kinderarmoede

exxonTwee Meerhoutse bedrijven en de lokale middenstand verlenen hun medewerking aan een project van het plaatselijk OCMW om wat te doen aan kinderarmoede in de gemeente. ExxonMobil schonk 4.000 euro en een niet nader genoemde onderneming 10.000 euro. De middenstand stortte de opbrengst van het evenement Meerhout Bruist, zijnde 2.000 euro.

Samen met vier andere pilootgemeenten stapte Meerhout in het project Samen strijden tegen kinderarmoede van Welzijnszorg Kempen en Cebud (Centrum voor budgetadvies en -onderzoek). Het heeft als doel voor en met de gemeenten van het arrondissement Turnhout een beleid uit te werken dat gericht is op preventie en bestrijding van kinderarmoede.

De pilootgemeenten doorlopen een traject om concrete instrumenten en acties te ontwerpen ter bestrijding van kinderarmoede en een beleid te ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen. In een latere fase wordt dit beleid uitgerold naar de andere gemeenten van het arrondissement. De vijf pilootgemeenten zijn Meerhout, Geel, Beerse, Retie en Vorselaar. Op 3 februari kwamen de coördinatoren uit deze gemeenten en de onderzoekers samen. Ze bespraken de onderzoeksresultaten over wat kinderen minimaal nodig hebben en welke initiatieven er nu worden genomen om kinderarmoede te bestrijden. In maart start de procesbegeleiding in de pilootgemeenten. Het einde hiervan is gepland in augustus 2016.

Bewust van problematiek
“Met de steun van de plaatselijke bedrijven kunnen we een personeelslid 1 dag per week aan dit project laten werken”, zegt de Meerhoutse OCMW-voorzitter Nele Geudens. “De middenstand heeft al laten weten dat ze ook dit jaar de opbrengst van Meerhout Bruist zullen overmaken en ook het engagement van de twee bedrijven loopt over meer jaren. Ze vertelden me dat ze een bedrijfscultuur willen creëren dat medewerkers bewust maakt van een problematiek in de gemeente waarin ze werken.”