Meer dan 4 op 5 werkt in Kempense KMO

jobs84% van de werknemers in de Kempen zijn tewerkgesteld in een KMO. De voorbije 10 jaar zijn er in de regio 15.600 jobs bijgekomen. Deze cijfers komen uit een studie van Voka – KvK Kempen naar de aard van de tewerkstelling.

Meten is nog altijd weten en daarom legde Voka-Kempen een aantal cijfers uit verschillende databanken naast mekaar voor de periode 2003-2014. De organisatie vergeleek de cijfers van de Nationale Bank en gegevens uit de Belfirst, een databank met uitgebreide informatie over bedrijven in België en Luxemburg. Die koppelde ze aan gegevens uit de eigen databank. Wanneer er onduidelijkheden waren, stelden ze een eigen onderzoek in.

Toegevoegde waarde
Uit de studie blijkt dat in het arrondissement Turnhout zo’n 22.000 bedrijven actief zijn, zonder de eenmanszaken en vzw’s. Meer dan 99% zijn KMO’s. Niet zo verwonderlijk want van een groot bedrijf spreken we pas bij een tewerkstelling van 250 mensen. Alle Kempense bedrijven samen zorgden in 2014 voor een toegevoegde waarde van 11,7 miljard euro. 4,61 miljard hiervan namen de grote bedrijven voor hun rekening, wat dus ook inhoudt dat de KMO’s goed zijn voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde in de regio.

De 22.000 Kempense bedrijven stellen samen meer dan 130.000 mensen tewerk. 21.600 daarvan werken in een grote onderneming, wat betekent dat 84% aan de slag is in een KMO. “Dit cijfer onderstreept duidelijk het belang van KMO’s in het ondernemerslandschap”, besluit Voka-Kempen.