Meer bedrijven maken aanspraak op minder loonlasten

Griet-SmaersVoortaan kunnen ook bedrijven die zijn gevestigd in Kempense businesscentra en zogenaamde ‘brownfieldgebieden’ aanspraak maken op een vermindering van de loonlasten bij de aanwerving van extra werknemers. Daarmee wordt de Vlaamse steunmaatregel binnen de Steunzone Turnhout uitgebreid.

Als gevolg van falingen, sluitingen en reorganisaties en het daarmee gepaarde jobverlies voerde de Vlaamse overheid anderhalf jaar geleden voor de Kempen een gunstregeling in in het kader van een ‘ontwrichte zone’. Bedrijven die investeren, krijgen een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing van 25 procent bij extra aanwervingen. Eind vorig jaar werd de maatregel versoepeld. De koppeling van de loonlastenverlaging aan gewestelijke investeringssteun werd losgelaten.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt antwoordde op een vraag van CD&V-Kamerlid Griet Smaers uit Geel dat er sinds de wet van kracht werd in april 2015, 88 aanvragen werden ingediend door een KMO en 7 door een grote onderneming. De versoepeling eind vorig jaar leidde tot een significante verhoging van het aantal aanvragen sinds 1 januari 2016: van 43 aanvragen over heel 2015 naar 52 aanvragen enkel tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar.

Uitbreiding
Na een nieuwe evaluatie worden volgende businesscentra en incubatoren toegevoegd: Officenter in Turnhout en Geel, Technologiehuis voor Milieu en Energie in Mol, ESA Business Incubation Centre Flanders in Mol en Bar d’office in Turnhout. Ook worden de volgende Kempense brownfieldprojecten toegevoegd: militair domein Kievermont in Geel, de stationsomgeving van Turnhout en Balen Zinkstraat. Tot voor deze wijziging konden enkel bedrijven op een industrieterrein in de afgebakende steunzone een beroep doen op de bijzondere loonlastenverlaging.

Griet Smaers is tevreden met de uitbreiding: “Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe uitbreiding een extra impuls zal geven aan de werkgelegenheid en jobcreatie in onze regio. Evenwel is ze nog niet perfect. Ik blijf bij de bevoegde ministers aandringen om de regeling toe te passen voor alle bedrijven in de afgebakende regio.”