Maurice Helsen, schepen voor Lokale Economie Herenthout

  • Naam: Helsen
  • Voornaam: Maurice
  • Leeftijd: 48
  • Partij: CD&V
  • Politiek verleden: OCMW-raadslid, gemeenteraadslid, fractieleider gemeenteraad
  • Beroep: manager/trader chemicals
  • Studies: toegepaste communicatie
  • Coalitie in uw gemeente: GEMEENTEBELANGEN – CD&V

 

maurice helsenMADE IN KEMPEN: Hoe is het met de lokale economie in uw gemeente gesteld?

MAURICE HELSEN: Als kleine gemeente hebben we toch een rijk handelsleven waarvan de jaarlijkse braderij het hoogtepunt vormt. Toch is het voor de meeste van onze lokale ondernemers niet makkelijk om op te tornen tegen hun collega’s gevestigd in grotere handelscentra zoals Herentals, Lier en Heist-op-den-Berg.

MADE IN KEMPEN: Hoe kijkt u terug op het afgelopen half jaar?

HELSEN: De eerste 6 maanden stonden in het teken van informeel overleg en kennismaking met onze lokale spelers zoals met het plaatselijk bestuur van de middenstand en het regionaal bestuur van Unizo. Als gevolg hiervan werd als overlegforum een raad van lokale economie opgestart.

MADE IN KEMPEN: Wat is het niveau van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven?

HELSEN: Buiten een belasting op drijfkracht zijn er nog een belasting op de uitstalling van waren op het openbaar domein en enkele retributies gericht op kermisactiviteiten en de maandelijkse markt.

MADE IN KEMPEN: Hoe zal deze in de toekomst evolueren?

HELSEN: We verwachten geen belangrijke wijzigingen.

MADE IN KEMPEN: Wat zijn belangrijke projecten / doelen op economisch vlak in uw gemeente voor de komende jaren?

HELSEN: De belangrijkste beleidsdoelstellingen zijn het versterken van de handelsfunctie in het centrum (vestigingspremie, betere parkeermogelijkheden) en het ondersteunen van onze ondernemers (een raad voor lokale economie, een ondernemersloket, een infoluik voor handelaars op de gemeentelijke website).