Managementvennootschap nog steeds interessant

Rudi-ZeelmaekersOndernemerschap begint vaak als zelfstandige. De regering-Di Rupo nam enkele maatregelen die de belastingdruk op managementvennootschappen opvoerde. De roerende voorheffing op dividenden werd verhoogd van 15 naar 25 procent. Het privé gebruik van bedrijfswagens en gezinswoningen wordt zwaarder belast en de liquidatiebonus vanaf 1 oktober dit jaar belast de uitkering van opgebouwde winsten na een stopzetting van de vennootschap tegen 25 procent in plaats van tegen 10 procent.

Is het het nog wel interessant om een managementvennootschap op te richten, of ben je beter af als zelfstandige? We gingen te rade in Herentals bij Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor en vennoot bij Van Havermaet-Groenweghe.

„ Alhoewel de voordelen afgenomen zijn sinds de invoering van de maatregelen van de regering-Di Rupo, blijft werken als zelfstandige via een managementvennootschap interessant,” stelt Rudi Zeelmaekers. “Let wel op, indien je in realiteit werkt in een ondergeschikt verband, dan waarschuw ik bij deze voor het risico van schijnzelfstandigheid!”

Hoger nettoresultaat
“Heb je een activiteit als zelfstandige, dan betaal je sociale bijdragen (pakweg 22 procent) op je volledige winst. Op het resterend bedrag betaal je personenbelasting (maximaal 50 procent) en aanvullende gemeentebelasting.  Als zelfstandige kan je er echter meestal voor opteren om je activiteit onder te brengen in een vennootschap. Op die manier kan je bijvoorbeeld het ondernemersrisico afschermen van je privé vermogen.”

Hoe werkt de managementvennootschap in de praktijk : alle inkomsten van de managementactiviteit komen binnen in de vennootschap. Ook alle kosten worden gedragen door de vennootschap. Op het loon dat je als manager opneemt, betaal je sociale bijdragen en personenbelasting, op basis van de reeds aangehaalde tarieven. Dit opgenomen loon is een aftrekbare kost voor de vennootschap.

„Maar, de winst van de managementvennootschap (en dit is in feite het loon dat je niet opneemt), wordt belast aan een vast tarief van 33,99 procent. Onder een aantal voorwaarden kan dit dalen tot 24,98 procent. De netto-winst kan de vennootschap uitkeren als een dividend. Dit wordt vandaag belast aan 15 of 25 procent. De vennootschap kan deze winsten echter ook reserveren en er op een later ogenblik een andere bestemming aan geven.”

 

Meer pensioen opbouwen
„Als zelfstandige ben je wel verplicht om te denken aan “later”. Hiervoor kan je gebruik maken van het alomgekende pensioensparen en van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)”, aldus Rudi Zeelmaekers.

“Met een managementvennootschap heb je de mogelijkheid om een hoger aanvullend pensioen op te bouwen. Dit kan op basis van een groepsverzekering of een zogenaamde individuele pensioentoezegging. Uiteraard zijn er een aantal spelregels na te leven, maar een en ander komt er op neer dat je een totaal maandelijks pensioen kan opbouwen (inclusief het wettelijk pensioen) dat gelijk is aan 80 procent van je laatste bruto-inkomen.”

 

Conclusie
Moeten we dan tevreden zijn met wat we als ondernemer overhouden aan onze hard labeur en de risico’s die we elke dag dragen? „De managementsvennootschap blijft interessant. Als je als zelfstandige 3.000 euro factureert, betaal je daarop ongeveer 650 euro sociale bijdragen en 1.175 euro personenbelasting. Je houdt netto 1.175 euro over. Dit is minder dan 40 procent! Met een managementvennootschap ligt dat toch wel een stuk hoger” besluit Rudi Zeelmaekers.

“Belangrijk is wel dat niet alleen de fiscale, maar ook de juridische spelregels op basis van een goede managementovereenkomst worden gerespecteerd. Recent werden namelijk door de fiscus een aantal managementvennootschappen geviseerd in dit verband.”