Magnus Villas onderkent trend naar renovatie

magnusKandidaat-bouwheren gaan de laatste jaren steeds meer in de richting van renovatie in plaats van naar nieuwbouw. Bij Magnus Villas in Olen is de accentverschuiving duidelijk merkbaar. “Van een verhouding van 70/30 zijn we nu geëvolueerd naar 50/50”, zegt account manager Wim Vermeulen.

Magnus Villas is binnen de groep Algemene Bouwonderneming L. Heylen opgezet als een apart bedrijf. De Algemene Bouwonderneming L. Heylen is van vele markten thuis. Zo appartementenbouw, industriële werven enz… De bouw van villa’s werd in dit opzicht losgehaakt van de totaliteit.

“Wij doen het als Magnus Villas ondertussen vrij behoorlijk”, zegt Vermeulen. “Wij werken op jaarbasis zo’n 10 tot 15 bouwwerven af. Op die manier tekenen we met 20 werknemers voor een omzet van zowat 3 miljoen euro.”

In die overgang van nieuwbouw naar renovatie tekent zich nog een bijkomende ontwikkeling af: heel wat bouwheren kiezen vandaag voor de formule van sleutel-op-de-deur. In plaats van zelf nog het geheel te coördineren en zelf voor alle afspraken in te staan geven ze er de voorkeur aan om alles over te laten aan een algemene aannemer. Zegt Wim Vermeulen: “Renovatie is veel complexer dan nieuwbouw. Verschillende partijen moeten in het renovatieproces meerdere malen langskomen eer ze klaar zijn. Als je al deze aannemers als bouw-leek zelf moet coördineren stapelen de problemen zich al snel op. Een algemene renovatie-aannemer als Magnus Villas garandeert in dit opzicht niet enkel tijdswinst, we vermijden ook fouten en discussies over verantwoordelijkheden.”

Magnus Villas werkt bij renovatieprojecten uiteraard ook met een architect en een stabiliteitsingenieur. “We hebben het dan ook een oude woning die we volledig strippen en waarbij structurele verbouwingen moeten gebeuren.”