MACOBO ontwerpt omgeving van ‚het nieuw kasteel’

SONY DSCMACOBO, het studiebureau voor bouw-, infrastructuur- & landschapsprojecten uit Laakdal, won onlangs de aanbesteding voor de opmaak van een geïntegreerd landschaps-en herwaarderingsplan voor het gemeentehuis en kasteelpark van het Westelse kasteel van Gravin Jeanne de Merode, ook wel “nieuw kasteel” genoemd

Het kasteel dateert van 1911 en werd tot aan de Tweede Wereldoorlog bewoond door de in Westerlo en omstreken bekende gravin en haar personeelsleden. Na haar dood kreeg het kasteel enkele andere bestemmingen tot het in 1972 eigendom werd van het gemeentebestuur van Westerlo, die het prachtige bouwwerk inrichtte als haar gemeentehuis.

MACOBO won onlangs de aanbesteding, die het bestuur uitschreef voor de opmaak van een geïntegreerd landschaps-en herwaarderingsplan voor het gemeentehuis en kasteelpark. De inrichting van de omgeving bij het nieuwe zwembad is hier een onderdeel van. Het zwembad is momenteel in volle aanbouw. Aansluitend wil de gemeente het openbare domein aanleggen om het geheel te kunnen openen in de herfst.

Zaakvoerder Davy Macquoi: “Ik heb in 2012, n.a.v. het 100 jarig bestaan ervan, voor het eerst een bezoek gebracht aan het kasteel en was meteen gefascineerd door het prachtige gebouw en de plaats die het, samen met haar omgeving, inneemt in de rijke geschiedenis van de gemeente. Het boek dat destijds in het kader van de 100-jarige viering door de  heemkundige kring Ansfried werd uitgebracht las als een trein. Wij waren dan ook zeer verheugd deze opdracht te kunnen toevoegen aan ons orderboek.”

“Momenteel zijn we bezig met het definitief ontwerp voor de directe omgeving van het zwembad en sporthal” vult landschapsarchitect Herman Lacroix aan.  “Bij MACOBO vinden we het belangrijk dat visie wordt omgezet naar maakbare plannen. Hierbij houden we rekening met de ruimtelijke en stedenbouwkundige context van de plek om tot een kwalitatief hoogwaardige inrichting te komen. We geven in dit ontwerp zoals steeds extra aandacht aan detaillering en afwerking. De samenwerking met de gemeentediensten verloopt overigens uitstekend”.

Schepen van gebouwen en plantsoenen Filip Verrezen sluit zich hierbij aan. “Bij dit ontwerp willen we niet alleen een goed functionerend geheel, maar ook moet de uitstraling van het plein passen bij de historie van ons kasteelpark. Daar vonden we meteen een gelijklopende zienswijze met het studiebureau.”

Momenteel legt MACOBO de laatste hand aan de plannen. Bedoeling is binnenkort aan te besteden zodat de uitvoering eind dit jaar kan starten.