MACOBO ontwerpt herinrichtingsplan voor begraafplaatsen

macoboDe landschapsarchitecten van studiebureau MACOBO uit Laakdal zijn gestart met het traject om een nieuwe huisstijl te ontwerpen voor de verschillende begraafplaatsen binnen de gemeente Laakdal. Het gemeentebestuur streeft naar meer toegankelijkheid en uniformiteit van haar begraafplaatsen. Deze moeten meer beleefd kunnen worden en een hedendaagse uitstraling krijgen die beantwoord aan de huidige noden en normen. 

“De elementen van deze huisstijl kunnen als bouwstenen functioneren voor de verdere uitwerking van de inrichtingsplannen.” zegt architect Tommy Liesenborgs van MACOBO. “Tijdens onze kennismakingsvergadering bleek meteen dat zowel de gemeente als wij goed beseffen dat begraafplaatsen gelijk staan aan emotie en daarom een gevoelig onderwerp zijn binnen een gemeenschap. Daarom kiezen we ervoor om tijdens ons ontwerptraject de bevolking nauw te betrekken. Na een inventarisatie en eerste oriëntatie zullen globale voorstellen worden opgesteld. Deze worden vervolgens voorgelegd tijdens een participatiesessie in het najaar waarbij geïnteresseerden constructief kunnen meedenken over de toekomstige inrichting.”

Natalie Vanderschaeghe, bestuurder bij MACOBO, vult nog aan zeer verheugd te zijn met deze nieuwe opdracht. “We wonen zelf in Laakdal en hebben in de kempen reeds kerkhoven gerenoveerd in o.a. Mol en Leopoldsburg. We hebben in deze bijzondere materie de voorbije jaren dus wel wat expertise opgebouwd.”

De eerste infosessies zullen wellicht worden georganiseerd begin september.