Luvago en nog 5 andere bedrijven failliet

bankruptDe handelsrechtbank in Turnhout heeft vanmorgen de bvba Luvago, Vlimmersebaan 136 Unit 5 in Lille, failliet verklaard. Het bedrijf verrichtte buitenschrijnwerk en legde zelf de boeken neer. Bij de firma waren nog 8 mensen aan het werk. De rechtbank stelde de curatoren Ria Piedfort en Petra Willems aan voor de afhandeling van het faillissement.

Ook Van Puyenbroeck Accountants Vennootschap bvba, Diamantstraat 8/326 in Herentals, is failliet op aangifte. Curatoren Kristof Benijts en Philip Somers.

Peter Wellens, Franz Joostenstraat 44b3 in Turnhout, was de uitbater van de horecazaak Candela. Hij vroeg zelf het faillissement aan. Curator: Ronny Ceusters.

Nog een horecazaak die failliet is, namelijk Nermin bvba, Grotesteenweg 18 in Geel. De onderneming werd gedagvaard door schuldeisers. Curator: Tom Vandecruys.

J.V. Creations VOF, Lamstraat 4 in Kasterlee, baatte een kleinhandel in voedingsmiddelen en dranken uit, maar werd gedagvaard tot faillissement. Dat overkwam ook vennoot Matrine Van den Broeck. Curatoren: Veerle Verhaegen en Johan Van Cauwenbergh.

Volledigheidshalve vermelden we ook het faillissement van Kevin Van Cleemput als vennoot van ’t Genot VOF, die eerder in faling ging. Curator: Silvy Sterckx.