Lukoil heeft vandaag in samenwerking met PitPoint clean fuels aan de Rodendijk in Zoersel een eerste aardgasstation geopend. PitPoint is gespecialiseerd in alternatieve brandstoffen, zoals CNG, en bouwde al gelijkaardige tankstations in België en Nederland.

Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid in het kader van duurzame mobiliteit 60.000 elektrische wagens in ons straatbeeld en 40.000 aardgasvoertuigen. Om dat te realiseren streeft ze onder meer naar 300 aardgastankstations tegen 2020. Momenteel zijn er dat net geen 100.

“Ook in 2018 zullen we nog een aantal CNG-stations openen”, zegt Bulat Subaev, managing director van Lukoil Western Europe. “We concentreren ons vooral op locaties waar er nog geen dergelijke tankstations in de buurt zijn. Zo helpen we een betere spreiding te realiseren van de tankmogelijkheden voor chauffeurs van aardgaswagens.”

Propere brandstof
“Aardgas tanken is even simpel als benzine of diesel. Naast de vulopening van de benzinetank vind je bij een aardgaswagen een vuldop waarop het aardgastankpistool zich vastklemt.”, legt Geert Degroote, directeur van PitPoint België, uit. “Tegen 2030 willen we schoon vervoer voor iedereen. Dat willen we realiseren door de best mogelijke infrastructuur voor schone brandstoffen te ontwerpen, te bouwen, te exploiteren en te onderhouden.”

CNG is een propere brandstof. De CO2-uitstoot is een stuk lager dan bij benzinewagens en er is nauwelijks emissie van NOx (stikstof) en fijnstof. Bovendien besliste de Vlaamse regering dat wie met een aardgaswagen rijdt, geen inschrijvingstaks moet betalen en tot 2020 vrijgesteld is van verkeersbelasting. Een CNG-wagen kost nauwelijks meer dan dezelfde versie met een dieselmotor. De prijs van aardgas aan de pomp is bijna een derde goedkoper dan benzine.