Luc Bouwen, schepen voor Lokale Economie Arendonk

  • Naam: Bouwen
  • Voornaam: Luc
  • Leeftijd: 51
  • Partij: CD&V
  • Politiek verleden: reeds 12 jaar schepen
  • Beroep: advocaat
  • Studies: KUL Rechten en Fiscale Hogeschool
  • Coalitie in uw gemeente: CD&V – N-VA

 

luc bouwenMADE IN KEMPEN: Hoe is het met de lokale economie in uw gemeente gesteld?

LUC BOUWEN: Arendonk heeft een belangrijk bedrijventerrein, met een groot werkaanbod voor de gemeente en zelfs de regio. Enkele grote werkgevers zijn daarbij zeker bepalend. (chemische nijverheid, kunststoffen, staalconstructie, wegenbouw, logistiek, drukkerij …) De plaatselijke handel is vooral gericht op de lokale klant. Ook de dienstensector is goed vertegenwoordigd, met bankfilialen, verzekeringskantoren, immo-kantoren, zorginstellingen …

MADE IN KEMPEN: Hoe kijkt u terug op het afgelopen half jaar?

LUC BOUWEN: Tijdens het afgelopen half jaar heeft de nieuwe bestuursploeg het reeds begonnen werk verder gezet. Vooral de start van inrichting van een nieuw lokaal bedrijventerrein en de invulling van de bedrijfspercelen, vergt momenteel bijzondere aandacht.

MADE IN KEMPEN: Wat is het niveau van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven?

LUC BOUWEN: De belangrijkste gemeentelijke ondernemingsbelastingen betreffen de saneringsbijdrage water, de belasting op drijfkracht en de belasting op hinderlijke inrichtingen.

MADE IN KEMPEN: Hoe zal deze in de toekomst evolueren?

LUC BOUWEN: Het gemeentebestuur verwacht ook van de ondernemers een bijdrage in de algemene middelen, die ook worden aangewend ten bate van de ondernemingen (zoals riolering en weginfrastructuur). Het bestuur dient wel na te denken over de organisatie van dergelijke bijdrage. Mogelijks dienen de huidige ondernemingsbelastingen te worden aangepast aan de moderne noden. De saneringsbijdrage water zal wellicht verhoogd worden, gezien Arendonk nog historisch laag is en er anderzijds nog belangrijke investeringen nodig zijn tot verhoging van onze rioleringsgraad.

MADE IN KEMPEN: Wat zijn belangrijke projecten / doelen op economisch vlak in uw gemeente voor de komende jaren?

LUC BOUWEN: De gemeente zal streven naar een heroriëntatie en verbetering van de toegang tot het bedrijventerrein Hoge Mauw. Een rechtstreekse oprit E34  naar Antwerpen zal in samenwerking met het Vlaams Gewest worden nagestreefd. Ook een vernieuwing van het wegdek en aanleg riolering aan het bedrijventerrein De Brulen zal worden overwogen. Zeer belangrijk blijft ook de goede samenwerking met de plaatselijke handel, via logistieke medewerking aan promotieacties, AHA-bon, …