Lopende aanbestedingen Kempense openbare besturen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Vosselaar – Zwartgoorweg huisnrs.9,9A en Beemdenstraat 17,19, bouwen van 4 koopwoningen De ark Meer info
Leveren en plaatsen van een nieuwe hoogspanningscabine Vzw Proefbedrijf Pluimveehouderij – Geel Meer info

Succes!