Lokale bedrijven en handelaars zijn ambassadeur van Retiese streekbier

An MelisRekwisietDe Rekwisiet, het nieuwe Retiese streekbier, krijgt een groot draagvlak binnen de gemeente. Dertien lokale bedrijven en handelaars hebben zich al ingeschreven als ambassadeur van het bier. In ruil voor een financiële bijdrage krijgen die logovermeldingen, kortingen en gratis geschenkverpakkingen. Tegelijk wordt van hen verwacht dat ze mee promotie voeren. “We hebben een maximumaantal van vijftien ambassadeurs vooropgesteld”, legt Michel Sprangers, één van de initiatiefnemers, uit. “Voorwaarde is dat ze in Retie zijn gevestigd of een link hebben met Retie. Momenteel tellen we er al dertien, dus is er nog plaats voor twee. We zijn de bedrijven erg dankbaar omdat ze het financieel mee mogelijk maken de Rekwisiet op de markt te brengen. Tegelijk schrijven ze mee een stuk Retiese geschiedenis.”

De ambassadeurs op dit ogenblik zijn: het gemeentebestuur, Wasserij Iris, Media Minded, Breigarens Annell, Fintro Koen Berrens, Schrijnwerkerij Ronny Wens, CV Verwaest Peter, Dagbladhandel De Mus, Drukkerij Meeus, Prik & Tik Arendonk, Schoenen Hoskens, Bandencenter Van Gorp en Textieldrukkerij De Beer.

Omdat een mooi etiket van levensbelang is, klopten de initiatiefnemers ook aan bij plaatselijk illustrator An Melis. Die geniet internationale bekendheid met haar kinderboeken Hekselien en Belle Beer. “Ik wou graag een sympathieke kop op het etiket”, vertelt Paul Huysmans, die samen met Michel Sprangers en Koen Adriaensen het bedrijf Kempenbrouwerij oprichtte. “We hebben samen met An gebrainstormd rond de naam Rekwisiet en zijn uitgekomen bij een ‘Retiese kwiet’, een sympathieke en deels wat naïeve knul.”

“Vanaf dat moment was het voor mij duidelijk”, vult An Melis aan. “Op internet ben ik gaan zoeken naar karakterkoppen met een origineel gezicht en heb daar een eigen interpretatie aan gegeven. Eerst in potlood en nadien volledig uitgeschilderd. Onze ‘kwiet’ ziet eruit als een gezellige baas met een onbestemde leeftijd die graag een pintje drinkt. Belangrijk was dat de kop genoeg uitstraling had om nog sterk over te komen op een klein etiket.” Reclamebureau Media Minded paste de prent mooi in in de rest van het etiket, waarin de geel/rode kleuren van Retie terugkomen.

De Rekwisiet wordt gebrouwen bij Brouwerij Anders in Halen-Diest naar een recept van Retienaar Hugo Smets, meer dan 30 jaar meester-brouwer bij een bekende Antwerpse brouwerij en één van de beste brouwers van België. In het weekend van 14 en 15 september volgt de officiële voorstelling.