Ondernemingen en andere organisaties zullen binnenkort het logo van ‘de Merode’ enkel nog mogen gebruiken wanneer ze daarvoor een officiële goedkeuring hebben. Wie interesse heeft, moet zich voor 1 februari kandidaat stellen. “We willen hiermee een wildgroei tegengaan”, zegt Dominique Brokken, voorzitter van de vzw de Merode Ondernemers en uitbater van restaurant Westelhof in Westerlo.

Het logo werd jaren geleden in het leven geroepen om een gemeenschappelijk merk rond het Merodegebied te creëren, een regio waartoe onder meer de gemeenten Westerlo, Geel en Herselt behoren. “Maar het logo wordt te pas en te onpas gebruikt, bijvoorbeeld door mensen die hier een wandeling organiseren. Dat zal niet langer kunnen”, legt Dominique Brokken uit.

Overgangsjaar
Wie het wil gebruiken, moet aan een aantal criteria voldoen afhankelijk van in welke sector je actief bent. Een horecazaak moet bijvoorbeeld werken met streekproducten. Een ondernemer moet ook zijn erkentelijkheid tegenover de streek aantonen en bereid zijn om samen te werken met andere ondernemers in het gebied tussen Demer en Nete.

Na 1 februari zal een onafhankelijke jury zich over de aanvragen buigen en een beslissing nemen. “2017 zal nog een overgangsjaar zijn, ook al omdat het Merode-secretariaat van de Vlaamse Landmaatschappij naar de Provincie Antwerpen verhuist. Maar vanaf 2018 wordt er effectief opgetreden”, aldus nog de voorzitter. “Bedrijven uit de streek hebben er belang bij om zich aan te sluiten. De Merode Ondernemers doen onderling veel zaken.”