Lilse Golfclub investeert in vernieuwing

lilse golfclubPieter-Bas van Oostrum en Nienke Vink zijn sinds 1 december 2015 volledig eigenaar geworden van de Lilse Golfclub. “In 2007 hadden we de mogelijkheid om de terreinen en de gebouwen over te nemen en dat hebben we toen gedaan met een privé-investeerder. Sinds eind vorig jaar hebben we alle aandelen zelf in handen”, legt Nienke Vink uit. Meteen zijn de twee gestart met grootscheepse vernieuwingswerken aan het clubhuis.

De kleedkamers zijn verhuisd naar elders in het gebouw, de shop met golfartikelen en –kledij is drie keer zo groot geworden en ook de secretariaatsruimte is opgefrist. De bedoeling is om de verbouwingswerken – kostprijs: 100.000 euro – volledig klaar te hebben tegen 1 april, de start van het nieuwe golfseizoen.

Back 2 golf
Zopas is de Lilse Golfclub ook gestart met een nieuw format: back 2 golf. Nienke Vink legt uit: “Met onze startersclub introduceren we jaarlijks 80 tot 100 mensen in de golfsport. Zo’n 80% daarvan blijft spelen. Maar er zijn ook mensen die afvallen. Al die mensen die ooit zijn gestart en nadien gestopt, hebben we opnieuw benaderd. Met succes, want een eerste groepje is afgelopen week opnieuw gestart. Ons initiatief is toegejuicht door de Golffederatie en zij willen dat ook andere clubs het kopiëren.”

De eigenaars willen ook de jeugdwerking verder aanzwengelen met de organisatie van paas- en zomerstages. De Lilse Golfclub telt een kleine 400 leden.