Lidwina Stichting neemt 2.125 zonnepanelen in gebruik

In aanwezigheid van Paul Minjauw (Directeur Zon bij Eneco België),  Eddy Jennen (Directeur Lidwina vzw) en Servais Verherstraeten (Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling) werd afgelopen vrijdag de zonne-installatie op het dak van de Lidwina Stichting officieel in gebruik genomen. 

Eneco investeert in totaal 1,3 miljoen euro in het project. In totaal werden er 2.125 zonnepanelen met een totaaloppervlak van 5.400 m² geplaatst, goed voor een capaciteit van 382,50 kWp. Jaarlijks wordt er 351 MWh geproduceerd wat gelijk is aan het jaarverbruik van 99 families en dus goed voor een CO2-reductie van 159 ton. Met de zonnepanelen kan Lidwina vzw hiermee 10 à 15.000 euro kunnen besparen op haar jaarlijkse energiekost. De organisatie maakte van de gelegenheid gebruik om diverse daken te renoveren en een nieuwe elektriciteitskabine te installeren, goed voor een investering van ruim 170.000 euro.

Lidwina vzw  wil aangepaste en lonende beroepsactiviteit aanbieden en laten uitvoeren door personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normale arbeidscircuit terecht kunnen. Deze tewerkstelling dient stimulerend te werken om eventuele doorstroming naar het normaal economisch arbeidscircuit mogelijk te maken. Lidwina vzw stelt 486 personen tewerk, waarvan 395 andersvaliden en 91 valide omkaderingsleden.

Eneco is een geïntegreerd energiebedrijf dat zich richt op de productie en de levering van gas en groene elektriciteit uit duurzame bronnen zoals zon en wind. Eneco is sinds 2003 actief in België en heeft reeds meer dan 4.000 bedrijven als klant en 300.000 particuliere contracten. In België heeft Eneco 75 windmolens operationeel en verschillende grote zonne-installaties. Sinds haar ontstaan groeide Eneco België naar 150 medewerkers en haalt het een jaarlijkse omzet van 800 miljoen euro.