LiCalab ondersteunt innovatie in de zorg

Feest Innovatie_kelly verheyenTijdens het Feest van de Innovatie ontdekt de bezoeker op het innovatieparcours een 25-tal Vlaamse bedrijven in het ‚huis van de toekomst’. Een deel van het innovatieparcours inspireert je rond de talrijke kansen die de (thuis)zorg van de toekomst biedt aan diverse sectoren.

Made in Kempen stelt vanaf juli elke week een van deze bedrijven en hun visie op innovatie kort voor.  Vandaag: LiCalab uit Turnhout.

LiCalab staat voor ‘Living & Care lab’ en is een experimenteeromgeving voor vernieuwingen in wonen en zorg. De organisatie bouwt in de regio Kempen, met Turnhout als uitvalsbasis, een groot testpanel op dat bestaat uit inwoners van de regio, mantelzorgers, verzorgenden, artsen, enz. Deze testgebruikers werken in LiCalab samen met experten aan de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten in wonen en zorg.  Het uiteindelijke doel van LiCalab is oudere mensen langer zelfstandig of ondersteund thuis laten wonen.

Om bij te dragen aan het langer thuis laten wonen van ouderen ondersteunt LiCalab proefprojecten rond 5 speerpunten, nl. projecten die de zelfredzaamheid van ouderen verhogen, projecten rond assistief wonen of nieuwe woonvormen, projecten rond active ageing die ouderen betrokken houden, die vereenzaming tegen gaan. Daarnaast is er nog integrale zorg, waarbij het gaat over de communicatie tussen en samenwerking van de professionele zorgactoren en ten slotte projecten rond zorgzame buurten. Made in Kempen sprak met Kelly Verheyen, coördinator.

Wat betekent innovatie voor LiCalab?
Kelly Verheyen: Innovatie bestaat voor ons voornamelijk uit vernieuwingen die ouderen langer zelfstandig of ondersteund laten thuiswonen, die bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van de gezondheidszorg en bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg

Hoe past u innovatie toe bij LiCalab?
Kelly Verheyen: Wij zorgen ervoor dat gebruikers van bij het idee, dus van bij de start van de ontwikkeling, betrokken worden. Zo worden producten en diensten gemaakt die beter aansluiten bij de noden van de gebruikers en leren bedrijven hun doelgroep zeer goed kennen

Wat leverden alle inspanningen op vlak van innovatie voor u concreet op?
Kelly Verheyen: Wij vinden de betrokkenheid van eindgebruikers in het ontwikkelingsproces, via co-creatie en live testen, essentieel om goede producten of diensten te ontwikkelen. Je moet je klant of eindgebruiker proberen te begrijpen en weten wat zijn noden en verwachtingen zijn.

Waarom neemt LiCalab deel aan het Feest van de Innovatie?
Kelly Verheyen: Wij ondersteunen en promoten innovatie in de zorg, dus het Feest van de Innovatie is voor ons heel interessant om nieuwe bedrijven en zorginstellingen te leren kennen, om later mee samen te werken

Wat kunnen bezoekers bij u ontdekken?
Kelly Verheyen: Bezoekers kunnen ontdekken hoe LiCalab werkt, welke projecten we momenteel ondersteunen, wat co-creatie is en hoe live testen worden opgezet

Het Feest van de Innovatie wordt georganiseerd door de Kempense Innovatieraad (KIR) op 26 september. Het volledige programma en inschrijvingsmogelijkheden voor het Feest van de Innovatie vind je op deze website.