Leren bij Janssen Pharmaceutica in plaats van op schoolbank

Janssen-PharmaceuticaPraktijkgerichte opleidingen zijn veelal nog zeldzaam. Studenten krijgen zelden de kans om de sfeer op de werkvloer te proeven. Enkele weken moeten veelal volstaan om later een beroepscarrière te kunnen inzetten. Janssen Pharmaceutica en de Antwerpse Plantijn Hogeschool hebben een pilootproject opgezet om de theoretische leerstof concreter te maken. Student Charlie Van Looy loopt een heel jaar stage op de dienst Organische Synthese van het farmabedrijf uit Beerse.

Nogal wat bedrijven hebben twijfels bij de inzetbaarheid van pas afgestudeerden. Ze zitten vol theoretische kennis maar die kunnen ze niet altijd makkelijk koppelen aan de werkelijkheid van het bedrijfsleven. 14 weken stage op een onderneming is onvoldoende om de omschakeling van de school en de universiteit naar de onderneming te maken.

De vraag naar een student die een jaar lang stage kan lopen kwam van Janssen Pharmaceutica zelf. Het bedrijf gaat er vanuit dat stages van 14 dagen echt wel te kort zijn en dat de student het bedrijf al moet verlaten vooraleer hij alles tot zich genomen heeft.  Vandaar de ideeën rond een nieuw stageconcept.

Omdat Janssen Pharmaceutica vertegenwoordigd is in de departementsraad van de Plantijn Hogeschoool is de idee tot samenwerking een beetje spontaan gegroeid, zegt Tim De Kegel van het farmabedrijf. “We hebben in dit opzicht een programma uitgedokterd dat werkplekleren werd genoemd. De student brengt  negen maanden door op ons bedrijf met uitzondering van enkele bepaalde studiedagen en een aantal weken voor de examens. Studie gebeurt dan via teleleren tussendoor of na de uren. Plantijn heeft daarvoor een on-line systeem.  In de opleiding werd een aantal zaken geschrapt omdat de leerervaring op de werkplek dit uitgebreid compenseert.”

Het nieuwe stageconcept is niet voor iedereen weggelegd. Plantijn voerde een streng selectieproces door. Enkel studenten die over voldoende zelfsturing en verantwoordelijkheidsbesef beschikken komen in aanmerking. Janssen Pharmeceutica besliste uiteindelijk aan de hand van een interview welke student de stage aangeboden kreeg. Het werd Charlie Van Looy die in het labo chemische reacties uitvoert op bepaalde stoffen. Charlie Van Looy is zich best bewust van het feit dat hij een unieke kans aangeboden kreeg: “Ik werk hier samen met mensen die heel goed zijn in hun vak en tot de top van de wereld behoren. Dat is best imponerend maar ook heel leerrijk.”

“Wij hebben het project gelanceerd als een pilootproject”, zegt Tim De Kegel nog. “Onze ervaring tot nog toe is dat het project goed loopt in die zin dat Charlie effectief meedraait in onze afdeling en dit met succes combineert met zijn studies.”