Leren boven de maat: optimaliseer het rendement van opleidingen

Domo de Refontiro

Foto UAntwerpen/Jesse Willems

Domo de Refontiro werkt in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen en met de steun van het IWT aan een researchproject „leren boven de maat”. Een project dat het bijscholen van kennismedewerkers wil optimaliseren.

Pieter Sprangers:  „Leren vormt een steeds belangrijkere component binnen onze job. We doen het dagdagelijks. Velen van ons nemen ook regelmatig deel aan professionaliseringstrajecten zoals trainingen, opleidingen, workshops of zelfstudiepakketten. Maar halen we het optimale rendement uit deze activiteiten? Zouden we het effect van die activiteiten kunnen verhogen als we de aanpak ervan konden afstemmen op de voorkeuren van de deelnemers?”  Deze vragen stelt het innovatieve onderzoeksproject ‘Leren boven de maat’ dat  kadert in de trend van ‘duurzaam personeelsbeleid’ en ‘sociale innovatie’.

Het onderzoekt loopt sinds september 2012 en duurt tweeënhalf jaar. „De eerste fase is afgerond, en hierbij hebben we de leerkenmerken van kenniswerkers in kaart gebracht hebben. Het resultaat: een wetenschappelijk onderbouwde test met vragen die je gratis online kan invullen om een inzicht te krijgen in hoe je leert.”

„In onze steeds complexere samenleving is het cruciaal voor een onderneming om te investeren in kennisontwikkeling en dus ook in de persoonlijke ontwikkeling van kenniswerkers. Daarbij gebruiken de meeste ondernemingen vandaag de dag de ‘groepsopleiding’ als dominante leervorm, ook al is het leerrendement van een groepsopleiding vaak laag. Door de leerkenmerken van kenniswerkers in kaart te brengen, kan er een veel betere ‘match’ gebeuren met de voor die kenniswerker meest efficiënte leervorm. Dat kan zelfstandig leren op een online community zijn, of een bedrijfsstage lopen in een buitenlandse vestiging, of zelf lesgeven aan collega’s of … De leercompetentiemonitor die we ontwikkelden staat vanaf nu online opwww.lerenbovendemaat.be. Individuele medewerkers kunnen via een test inzicht krijgen in hun leerkenmerken. Maar uiteraard is het ook een unieke tool voor HR-medewerkers in bedrijven om meer inzicht te krijgen in de leerkenmerken van hun kenniswerkers en hun opleidingsbeleid beter af te stemmen.”

Domo de Refontiro is een Turnhouts consultancybureau voor ‚sociale innovatie’: zaakvoerders Christel Ruttens en Pieter Sprangers bieden advies en consultancy in overlappend menselijke processen: over HR-beleid bijvoorbeeld, maar ook over strategische planning, teamwork, creativiteit, opleiding, training en functionerings- en evaluatiegesprekken.