De voormalige voorzitter van voetbalclub Lierse Leo Theyskens is door het Hof van Beroep in Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 6.000 euro. Bovendien mag hij gedurende 3 jaar geen functie opnemen als bestuurder, commissaris of zaakvoerder van een vennootschap.

De rechter achtte hem schuldig aan inbreuken op de faillissementswetgeving en de laattijdige aangifte van het faillissement van zijn bedrijf Consultancy Trading and Investments in Mol. Het bedrijf ging in september 2011 failliet. De feiten waarvoor hij terechtstond, dateerden uit de periode september 2011 en april 2013.

Theyskens werd door de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout in november 2015 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 6.000 euro, samen met een beroepsverbod van 3 jaar. Tegen het vonnis tekende hij verzet aan en dat leidde in juni 2016 tot een nieuwe uitspraak: 4 maanden met uitstel voor een periode van 3 jaar en 6.000 euro boete. De rechter in beroep sprak nu opnieuw een strengere straf uit.