Het straatje naast Drukservice Impressa in Herentals heet sinds kort Kempenland. Die naam verwijst naar het legendarische huis-aan-huisblad dat werd gesticht door Laurent Bongaerts, de overgrootvader van de huidige zaakvoerders. “We zijn er heel fier op dat de straat deze naam kreeg”, klinkt het bij het bedrijf.

De stad Herentals werkt een meerjarenplan af met het wijzigen van straten en huisnummers. Sommige huisnummers kwamen in straten meermaals voor en straten droegen dezelfde naam, wat voor verwarring en onduidelijkheid zorgde. Hulpdiensten hadden soms moeite om snel de juiste bestemming te vinden.

50 jaar
Drukservice Impressa zelf kreeg recent een nieuw huisnummer: Greesstraat 13 tegenover 11 vroeger. Bijkomend werd het straatje naast de drukkerij, dat vroeger ook Greesstraat heette, herdoopt naar Kempenland. In de jaren ’60 was het blad één van de eerste succesvolle reclamebladen van België. In 1967 – dus precies 50 jaar geleden – vestigde de ondernemersfamilie Bongaerts zich in de Greesstraat, waar vandaag de 4de generatie aan de weg timmert.

Door de adreswijziging moest de drukkerij haar eigen drukwerk vernieuwen. Tegelijk stelt ze voor bedrijven die met hetzelfde probleem worden geconfronteerd, pakketten samen om snel voor de noodzakelijke update te zorgen.