KNABB-beursZo’n 500 leerlingen uit Herentalse scholen hebben vandaag kennisgemaakt met knelpuntberoepen. Dat gebeurde tijdens de netoverschrijdende KNABB-beurs, wat staat voor Knelpunten- en alternatieve beroepenbeurs. De organisatie was in handen van de werkgroep Onderwijs-Ondernemen van Voka Kempen West in samenwerking met de VDAB, Unizo, de Herentalse ondernemers en scholen van GO! Campus De Vesten, kOsh en CVO DTL.

“Met dit event willen we de schoolgaande jeugd in Herentals grondig informeren over beroepen en tewerkstellingskansen”, vertelt Frank Boels, zaakvoerder van Paletco en Voka LON promotor Onderwijs-Ondernemen. “We hopen dat de jeugd hierdoor bewustere studie- en/of beroepenkeuzes maakt. Dit is goed voor de Kempense industrie en verhoogt uiteraard de tewerkstellingskansen van de jongeren. Onrechtstreeks hopen we zo ook weer een steentje bij te dragen in de afbouw van de jeugdwerkloosheid.”

Doe-beurs
Tijdens KNABB werden de leerlingen eerst door de VDAB met beeld en klank geïnformeerd over de arbeidsmarkt. Wat zijn knelpuntberoepen? Welke studies liggen goed in de markt, welke sectoren zijn het meest actief in de Kempen, hoe maak ik een beroepen- of studiekeuze, welke middelen zijn daarvoor beschikbaar? Daarna konden de leerlingen in kleinere groepen de verschillende informatie- en beroepenstanden bezoeken. Het was vooral een doe-beurs waarbij de scholieren aan de hand van allerlei activiteiten konden proeven van beroepen. Gespreid over de dag kregen zo meer dan 500 leerlingen van het vierde jaar uit alle richtingen van het ASO, TSO en BSO de kans om kennis te maken met Herentalse ondernemers. Ook Thomas More was van de partij om beroepen en studierichtingen met elkaar te koppelen.