Leegstandsgroei gestopt in Herentals, Herenthout en Grobbendonk

(vlnr) provinciale detailhandelscoach Ben Op De Beeck, Maurice Helsen, schepen in Herenthout, gedeputeerde Ludwig Caluwé, Jan Michielsen, schepen in Herentals, en Maarten Wouters, schepen in Grobbendonk.

(vlnr) provinciale detailhandelscoach Ben Op De Beeck, Maurice Helsen, schepen in Herenthout, gedeputeerde Ludwig Caluwé, Jan Michielsen, schepen in Herentals, en Maarten Wouters, schepen in Grobbendonk.

Het afgelopen jaar waren Herenthout, Grobbendonk en Herentals de eerste cluster van gemeenten die de expertise van provinciaal detailhandelscoach Ben Op De Beeck inhuurde. Met succes want de leegstand van winkelpanden werd een halt toegeroepen terwijl die in heel Vlaanderen blijft groeien.

“Gemeenten kunnen een provinciale detailhandelscoach inhuren die hen ondersteunt bij de uitwerking van een lokaal detailhandelsbeleid, de vertaling in actieplannen en de integratie daarvan in hun dagelijkse werking. Dat blijkt een succesformule: vandaag doen 20 lokale besturen al een beroep op dit coachingaanbod”, legt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie, uit.

Voor de drie Kempense gemeenten zijn de eerste resultaten zichtbaar. Samen met de bestuurders, ambtenaren, specialisten en handelaars werd een analyse en een toekomstvisie voor alle drie de gemeenten opgemaakt. De voorbije maanden werd alles in concrete beleidskeuzes gegoten: waar welk soort handel wenselijk is, hoe groeiende leegstand kan worden voorkomen, welke maatregelen interne concurrentie vermijden,… Zo hebben de stad en twee gemeenten gekozen voor een duidelijk afgebakende handelskern en worden er concrete pistes uitgewerkt voor hun deelgemeenten.

Elk bestuur bekijkt nu met welke maatregelen hun handelskern kan versterkt worden én hoe en waar detailhandel daarbuiten kan ontwikkelen. Dat gebeurt zo veel mogelijk in samenspraak met de handelaars. Bovendien bekijken de drie gemeenten samen hoe e-commerce, vormen van ambulante handel en streekproducten de lokale detailhandel in de toekomst kunnen versterken.

In dit verband kondigt Herentals de aanwerving aan van een ondernemerscoach die een strategisch commercieel actieplan moet realiseren, samen met het bestuur en de handelaars.