LED’s zorgen voor kennis op maat van Kempense KMO

LED innovatieOndernemers zitten vaak met vragen of moeten beslissingen nemen, die ze niet altijd kunnen aftoetsen. Bij de hogescholen zit heel veel kennis die je als ondernemer vooruit kan helpen. Omdat de weg ernaartoe vinden, soms moeilijk is, of denken dat het geld gaat kosten, zijn er Laagdrempelige Expertise en Dienstverleningscentra (LED) opgericht. Via het LED-project stellen verschillende hogescholen gratis hun bestaande kennis binnen een bepaald vakgebied ter beschikking. “Het pilootproject met de LED’s was in West-Vlaanderen een groot succes”, zegt innovatie-adviseur Kurt Peys bij het Innovatiecentrum van de provincie Antwerpen. “Daarom is beslist om het project over heel Vlaanderen uit te bouwen. In de andere provincies is dit eerder al gebeurd, in Antwerpen is alles nu helemaal operationeel gemaakt. Wij kunnen hier een definitieve start nemen.”

Ook de Kempische afdeling van de Thomas More Hogeschool beschikt over heel wat expertise rond energiebeheer in gebouwen en glastuinbouw. Die kennis stellen zij via het LED-netwerk ter beschikking. Dit omvat aspecten als het kiezen van duurzame technologieën, regeling en sturing van energiesystemen, in kaart brengen van energieverbruik, effectiviteit van thermische en elektrische installaties en impact van gebruikersgedrag.

Via het LED-netwerk kunnen KMO’s en in het bijzonder de kleine en micro-ondernemingen gratis beroep doen op de LED-experts. Deze experts zullen op vraag van KMO’s individueel eerstelijns advies verstrekken. Het kosteloze advies beslaat maximaal een halve dag werk, veelal gebaseerd op reeds opgebouwde, praktische kennis binnen de hogeschool. Er is een divers aanbod van LED-domeinen, met onderwerpen als Netwerken in Voertuigen, Mobiele Applicaties, Zorgtechnologie  en Kunststoftechnologie, maar ook Strategische Communicatie, Personeels- en Organisatieontwikkeling en Bedrijfseconomische vraagstukken. Een overzicht van alle LED-domeinen en -experts is te vinden op de website www.lednetwerk.be.

Ook al past uw vraag niet binnen een LED, dan nog zal u worden doorverwezen naar de meest geschikte partner.  Dit kan gebeuren intern binnen de hogeschool of extern naar andere kennisinstellingen, privébedrijven of sector-organisaties. Het Agentschap Ondernemen en het Innovatiecentra hebben zich achter de LED’s geschaard. Binnen het Innovatiecentrum provincie Antwerpen is Raf Geenen (raf.geenen@innovatiecentrum.be) aangesteld als coördinator. Het project kadert in de campagne Vlaanderen in Actie.