Garage Lavrijsen uit Geel heeft 18 DAF-ophaalwagens geleverd aan intercommunale IOK Afvalbeheer. Ze zullen dienst doen voor de inzameling van restafval, GFT, papier en karton en PMD. Omdat ze opereren in drukke centra zijn de wagens uitgerust met allerlei veiligheidsvoorzieningen.

“We zijn uiteraard gebonden aan het systeem van overheidsopdrachten”, vertelt Katrien Ver Elst, diensthoofd logistiek van IOK Afvalbeheer. “Dat belet niet dat DAF met zijn partners het best voldeden aan ons lastenboek en hun aanbieding ook nog eens het voordeligste aanbod bleek. We hebben overigens goede ervaringen met DAF en concessiehouder Lavrijsen, want ongeveer 60 % van het wagenpark werd geleverd door hen.”

Camerasysteem
Voor de opbouw van de wagens werd een beroep gedaan op de firma’s Haller en Terberg. Het laadsysteem is zo ontworpen dat de afvalcontainers makkelijk kunnen worden geledigd en gewogen, in het kader van Diftar (betalen per gewicht). Garage Lavrijsen zal ook instaan voor het onderhoud en eventuele reparaties. “IOK Afvalbeheer vindt veiligheid een absolute prioriteit, daarom is er in het bestek ook heel veel aandacht voor veiligheidssystemen”, zegt Jules Lavrijsen van Garage Lavrijsen. “Omdat de vrachtwagens in druk bevolkte centra opereren, zijn ze uitgerust met alle veiligheidssystemen die DAF te bieden heeft. Een bijzonderheid daarbij is het camerasysteem dat een 270° beeld geeft van wat er zich rondom het voertuig afspeelt. Naast de CornerEye is er ook een verplicht camerasysteem met zicht achteraan het voertuig.”

De Geelse concessiehouder verzorgt ook een opleiding voor de chauffeurs zodat zij de wagens zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.