Tijdens de nationale Fietstelweek, die liep van 19 t.e.m. 25 september 2016, werden in de provincie Antwerpen een kwart meer fietsers geteld dan in dezelfde week vorig jaar. Eén van die sterke stijgers was de N12 in Beerse, waar in 2015 2.000 fietsers werden geteld en in 2016 2.800. Over de hele provincie ging het om 671.000 verplaatsingen met de fiets, dat zijn er 226.000 meer dan vorig jaar.

De FietsTelweek is een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen. De provincie Antwerpen telde met 20 vaste en 48 tijdelijke tellers in samenwerking met steden en gemeenten.

Goed weer
“Het slechte weer in 2015 en het goede weer in 2016 spelen een belangrijke rol in de grote verschillen tussen beide jaren”, legt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens uit. “Het weer blijft een belangrijke invloed hebben op de keuze voor de fiets. Toch wordt er wel degelijk jaar na jaar meer gefietst. De verbeterde infrastructuur, de opkomst van de elektrische fiets en de toenemende verkeersdrukte zorgen er voor dat meer mensen voor de fiets kiezen. Belangrijke vaststelling is ook dat op sommige eenrichtingsfietspaden maar liefst 20% fietsers in de verkeerde richting reed. Dat zijn cijfers waar we vanuit het beleid zeker rekening mee moeten houden.”

De provincie Antwerpen investeert de jongste jaren in de aanleg van fietsostrades, hoogwaardige en veilige fietsinfrastructuur. “Uit de Fietstelweek blijkt nog maar eens dat de fietsostrades heel populair zijn”, aldus nogt Luk Lemmens. “Op de F1 (Antwerpen-Mechelen) en de FR10 (Ringfietspad rond Antwerpen) rijden op weekdagen meer fietsers dan in het weekend. Mensen gebruiken die fietsostrades duidelijk om naar het werk of de school te fietsen. Op de andere fietsostrades rijden op weekdagen en in het weekend ongeveer evenveel fietsers.”