De Vlaamse regering heeft beslist om de leiding van To Walk Again uit Herentals voor 4 jaar toe te vertrouwen aan haar voormalig leidend ambtenaar Kristel Gevaert. Die krijgt de opdracht om de organisatie te professionaliseren. To Walk Again werd opgericht door Marc Herremans en biedt sport- en revalidatiefaciliteiten aan aan mensen met een fysieke beperking.

“Na de reguliere revalidatie en via hoogtechnologische toepassingen laten we mensen met een fysieke beperking opnieuw bewegen en zelfs stappen. Het is onder andere mijn taak om aan te tonen in welke mate deze therapie een meerwaarde biedt op psychologisch, fysiek en medisch gebied”, legt Kristel Gevaert uit.

Ontwikkelingen stimuleren
To Walk Again positioneert zich als een partner bij het opzetten van ecosystemen in samenwerking met onderzoeksinstellingen, Voka-Kempen en de bedrijfswereld. “Het doel moet zijn om nieuw ontwikkelingen in Vlaanderen te stimuleren”, zegt Gevaert. “Op die manier kunnen we ons steentje bijdragen om op langere termijn hoogtechnologische apparatuur sneller in het revalidatieproces te integreren en deze ook betaalbaar te maken. Via hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek kunnen we dan weer Vlaanderen internationaal op de kaart zetten.”

Vertrouwen
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “To Walk Again kennen we als een dynamische organisatie die innovatie, ondernemerschap en inclusie bij elkaar brengt. Ze zijn een belangrijke partner voor Flanders’ Care en leveren een innovatieve bijdrage aan het revalidatiebeleid. We vertrouwen Kristel Gevaert dan ook graag toe aan deze organisatie.”