Koeltoren in Mol opgeblazen

Vito nieuwe site

10 juli 2014 is een speciale datum voor de toekomstige VITO-site en de hele omgeving. Op die dag verdwenen de koeltoren en de schouwen van de voormalige steenkoolcentrale van Electrabel in Mol voorgoed uit het landschap. VITO wil dit terrein een nieuwe, duurzame toekomst geven als basis voor de verdere ontwikkeling van haar eigen groeiende activiteiten en die van andere ondernemingen. Duurzaam werken en wonen worden er geïntegreerd, met bijzondere aandacht voor mobiliteit en hernieuwbare energie. Paul Rotthier, burgemeester van Mol, luidde verleden week de toekomst van dit terrein in, met de druk-op-de-knop die de schouwen en de koeltoren liet exploderen. Zo’n 4000 toeschouwers volgden de explosie op veilige afstand.

Nood aan nieuwe gebouwen
De groei van VITO en de splitsing van de site die VITO sinds 1992 deelt met het SCK (Studiecentrum voor kernenergie), omwille van verstrengde nucleaire-veiligheidsvoorschriften, creëren nood aan nieuwe gebouwen. VITO heeft samen met de Vlaamse bouwmeester een strategische visie op en architecturale invulling van de Electrabel- en Balmatt-site in Mol laten opmaken. Deze visie gaat uit van een samengaan van duurzaam wonen en werken op de gehele site, van Mol-Donk tot Sas 7.

Electrabel-site schoongemaakt
Met zijn koeltoren en schouwen vormde de voormalige steenkool­centrale van Electrabel in Mol-Donk ruim 50 jaar een ‘landmark’ in de omgeving. De activiteiten zijn 4 jaar geleden stopgezet en sinds­dien ligt het terrein er verlaten bij.

Het voorbije anderhalf jaar zijn al een aantal gebouwen gesloopt. Vandaag volgden de grootste bouw­sels, nl. de 120 m hoge schouwen en de koeltoren, en dit met behulp van explosieven. De koeltoren was 75 m hoog met een diameter van 70 m aan de basis en 44 m aan de top. De betrokken firma, Asset Recovery, had reeds ervaring met een vergelijkbare koeltoren in 2011 bij DSM Agro in IJmuiden.

Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder VITO“Dit is een bijzondere gebeurtenis voor VITO en een uitstekende kans voor een aantal rechtstreeks betrokkenen om dit van dichtbij mee te maken.  Omdat de belangstelling in de omgeving groot was, hebben we publiekszones afgebakend in samen­spraak met de omliggende gemeenten.”

Paul Rotthier, burgemeester Mol: “Als gemeente spelen we al decennialang bijzonder graag gastheer voor VITO. Deze Vlaamse onderzoeksorganisatie verricht baanbrekend onderzoek naar energie­zuinige technieken, waarbij ook CO2-reductie centraal staat. Dat vandaag de oude vervuilende steenkoolcentrale plaats ruimt voor een nieuwe technologiecampus, annex hoofdkantoor en geothermieproject, vormt een prachtig symbool.”

Burgemeester Paul Rotthier gaf om 16.45 uur de druk op de knop, waarna eerst de koeltoren en vervolgens de schouwen neerploften. Naar schatting 4000 toeschouwers volgden de explosie op veilige afstand. Daarnaast ook een 80-tal VIP’s, lokale en regionale politici, planning- en architectenbureau’s, afgevaardigden van de naburige bedrijven. Zij arriveerden met een boot, waarmee  ze het volledige traject van de nieuwe VITO-site – van Sas 7 tot de Electrabel-site – hadden verkend. Tijdens de boottocht kregen ze een overzicht van de geschiedenis van dit domein en ook van het masterplan dat VITO hiervoor heeft laten uit­werken.

VITO groeit
VITO is sinds zijn eerste werkingsjaar (1992) met 330 mede­werkers en een budget van 26 miljoen euro gegroeid naar (2014) een budget van meer dan 135 miljoen euro en meer dan 750 mede­werkers, waaronder ruim 70 doctoraatsstudenten en een aantal post-docs.

Deze groei bewijst dat de strategische keuzes van VITO voor duurzame ontwikkeling en cleantech beantwoorden aan de noden van de maatschappij en de economie. VITO zet in op 5 thema’s: duurzame chemie, energie, gezondheid, materialen-  en landgebruik. Het onderzoek van VITO moet een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen waar mens en maatschappij vandaag en morgen mee worden geconfronteerd. Al die socio-economische ontwikkelingen vergen nieuwe en betere, duurzame technologieën, maar ook een omslag in het denken. VITO zet daarom in op duurzaamheid en transitiedenken als bindende factor tussen haar  vijf onderzoeksthema’s.

VITO verwacht een verdere groei naar 2018 met een budget van 200 miljoen euro en ruim 800 medewerkers waaronder ook een stijgend aantal buitenlandse  gastonderzoekers.