Klasbezoeken aan diepe geothermie verlengd wegens groot succes

geothermie_031.642 leerlingen hebben de geothermische proefboringen op de Balmattsite in Mol al bezocht. En dat zullen er nog een heel aantal meer worden want de provincieraad heeft 16.000 euro vrijgemaakt om het bezoekproject, de wordt gecoördineerd door Voka-Kempen, te verlengen.

“Diepe geothermie zal een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van onze provincie. Dit verhaal zal grotendeels mee geschreven worden door de jongeren die vandaag een bezoek brengen aan de site. Omwille van de grote interesse zetten we verder in om dit project alle slaagkansen te bieden. Zo focussen we als provincie Antwerpen duidelijk op groene energie en innovatieve technologie”, aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Economie en Innovatie.

Geothermische centrales
De proefboring in Mol ging in september vorig jaar van start. Dit jaar volgde een tweede boring. Hiermee kan water van 120°C worden opgepompt uit een diepte van ruim 3,5 km. Dit opent mogelijkheden voor de bouw van tientallen geothermische centrales.

1.642 leerlingen, ruimschoots meer dan de voorziene 1.000, uit alle onderwijsnetten en STEM-richtingen (Science-Technology-Engineering-Mathematics) brachten een klasbezoek aan de boorwerkzaamheden in Mol. Omwille van de tevredenheid bij leerlingen en leerkrachten waren er verschillende vragen om dit ook in het schooljaar 2016-2017 te organiseren. Die extra klasbezoeken kunnen vanaf het voorjaar 2017. Voka-Kempen coördineert het project naar de scholen. Onderzoeksinstelling VITO is opdrachtgever voor de diepteboring.