Een goed jaar geleden brachten Guy Vercauteren, Erik De Schutter en Vic Wouters samen het boek “de 1-pagina Strategie’ uit. Ze wilden hiermee kmo-ondernemers stimuleren om meer en beter toekomstgericht te denken en dit denken te concretiseren in een uitgeschreven en becijferd strategieplan. Via hun nieuwsbrief bieden de auteurs ondernemers nu de mogelijkheid om te testen of hun toekomstgericht denken voor het bedrijf voldoende concreet, duidelijk en overtuigend is. Voor henzelf, hun partners en hun medewerkers. De initiatiefnemers hopen dat deze laagdrempelige ‘Doe-Zelf-de-Test’ ondernemers met groeiambitie zal aanzetten om hun scepsis t.o.v. strategie en strategieplanning te overwinnen en de grote stap vooruit te wagen.

Zin om zelf te proberen? Je kan het 1-pagina-strategie werkdocument, met de nodige instructies, downloaden van de website www.de1paginastrategie.be/nieuwsbrieven door “Nieuwsbrief 3 (09-okt-2013)” aan te klikken.

“We verwachten dat een groot aantal ondernemers de uitdaging zal aangaan. Een deel van hen zal zonder twijfel in de opdracht slagen. Zij  zullen het 1-pagina-strategieplan kunnen gebruiken om de nodige steun te winnen van medevennoten, financiers en medewerkers voor een succesvolle uitvoering van het plan”, zegt Vic Wouters. “Een deel van hen zal echter ervaren dat hun gedachten nog onvoldoende zijn uitgeklaard en dat ze niet over voldoende inzichten en cijfers beschikken om ingrijpende strategiekeuzes te maken. Misschien zullen ze beseffen dat het echt wel nuttig is om de nodige tijd vrij te maken om op een gestructureerde manier, al dan niet met behulp van ons 10-stappen strategieontwikkelingstraject, tot een duidelijke toekomstvisie en duidelijke strategiekeuzes te komen.”