Kennischeques voor innovatief afvalbeheer

Bedrijven actief in afvalverwerking of –inzameling doen al langer beroep doen op de expertise van VITO voor de uitwerking van innovatieve ideeën op vlak van afvalbeheer. Ze kunnen hierbij nu ook gebruik maken van de ReNEW industriële kennischeques (ReNEW – Resource innovation Network for European Wastewaarbij 50% van hun R&D-behoeften gedekt kunnen worden.

Zowel kleine als grote bedrijven actief in afvalinzameling of afvalverwerking kunnen aanspraak maken op ReNEW, op voorwaarde dat de hoofdzetel van het bedrijf gevestigd is in België, Nederland, West-Duitsland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland of Noord-Frankrijk. Zij kunnen het duwtje in de de rug gebruiken voor innovatieve ideeën op vlak van milieu- of afvalbeheer waarbij duurzaam omgaan met onze grondstoffen en waardevolle materialen uit afval recupereren centraal staat.

ReNEW is een INTERREG IVB project met een budget van 5 miljoen euro.  De industriële kennischeques  dekken 50% van de R&D-behoeften van de aanvrager, met een maximum van 5.000 euro per cheque. ReNEW streeft naar innovatieve en duurzame oplossingen voor het afvalprobleem en wil tegelijk de groei van de lokale economie stimuleren.

Er zijn heel wat verschillende ReNEW-kenniscentra in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland die hierbij kunnen helpen. In België kan je beroep doen op de expertise van VITO. De kennischeque kan je gebruiken voor analyses, toegang tot allerhande apparatuur, veldtests, advies inzake afval- en materialenbeheer …