Kempense windmolens maken stroom voor kwart van de gezinnen

Seppe Bouquillon, burgemeester van straks 15 windmolens.

Seppe Bouquillon, burgemeester van straks 15 windmolens.

De 41 windmolens die momenteel actief zijn in de Kempen, produceren samen 180.000 MWh. Daarmee worden ruim 51.000 gezinnen bevoorraad met groene stroom, dat is een kwart van alle Kempense gezinnen. Op dit ogenblik zijn in de Kempen 24 bijkomende windturbines vergund, die jaarlijks kunnen zorgen voor 138.000 MWh extra, dat is samen stroom voor 44% van alle Kempense gezinnen.

De cijfers komen uit een studie van intercommunale IOK, dat vanmiddag werd gepresenteerd op het evenement Kempen2020 in Westerlo. Begin 2014 ondertekenden alle 29 Kempense burgemeesters het Burgemeesterconvenant, waarin ze zich engageerden om tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20%.

De 41 momenteel gerealiseerde windturbines zorgen voor een jaarlijkse daling van de CO2-productie met 37.000 ton. De 24 bijkomende, vergunde windturbines zullen bijkomend voor meer dan 29.000 ton jaarlijkse CO2-reductie zorgen.

De 65 gerealiseerde en vergunde windturbines in de Kempen zorgen samen voor een CO2-reductie die overeenkomt met de CO2-uitstoot van alle sectoractiviteiten op het grondgebied van de gemeenten Vorselaar en Meerhout samen of 2,5% van de totale CO2-uitstoot in de Kempen. De nieuwste windturbines leveren steeds meer vermogen. In 2011 bedroeg het gemiddelde vermogen van een windturbine 1,5 MW. Bij de nieuwste windturbines is dat meestal 3,5 MW.

Straks 15 in Olen
Seppe Bouquillon, burgemeester Olen: “De Kempen heeft heel wat te bieden op vlak van duurzame energie. Als we het voorbeeld van de windenergie bekijken, zien we aan de ene kant gemeenten, maar ook heel wat burgers en coöperatieven die volop werken om windenergie mogelijk te maken. Ook in Olen hebben we op relatief korte tijd heel wat ervaring met windturbines. Als alle vergunde windmolens er staan, hebben we er 15 in onze gemeente.”

Kris Vreys, directeur IOK: “Ook bij onze eigen terreinen onderzoeken IOK en IOK Afvalbeheer telkens de mogelijkheden voor windturbines. Een doordachte inplanting blijft noodzakelijk om een maatschappelijk draagvlak te creëren.”