De vorig jaar binnen Voka-Kempen opgerichte Real Estate Community breidt zijn activiteit uit richting Mechelen, in het verlengde van de fusie tussen beide Voka-kamers. Het vastgoednetwerk brengt alle actoren binnen de bouwsector bij mekaar. Het kernteam is intussen gebreid met 2 Mechelse bouwondernemers.

Met ruim 130 deelnemers ging de Real Estate Community succesvol van start in de Kempen. Het brengt projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, adviesbureaus, aannemers, architecten en juristen samen met de bedoeling elkaar te versterken, inspireren en nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen.

Neus voor innovatie
De sector staat voor grote uitdagingen, weet Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen. Temeer omdat de ruimte in Vlaanderen schaars is geworden. “Tegelijk moet de sector mee een antwoord zien te bieden op de aangroeiende bevolking, de toenemende vergrijzing en de vaak penibele mobiliteit. Tel daarbij de almaar strengere normen naar bijvoorbeeld energie, de oprukkende digitalisering en andere, al dan niet aanverwante technologische evoluties op het vlak van onder andere constructietechnieken en materialen. Dan mag het wel duidelijk zijn dat creativiteit en een neus voor innovatie in de bouw meer dan ooit aan de orde zijn om als onderneming verder aan je toekomst te kunnen werken”

Het kernteam bestaat uit Sam Daems (B&R Bouwgroep), Ilse De Reze (H-Estate), Bert Lenaerts (Vanhout), Jan Huysmans (E2B) en Luc Vanhout (Architects in Motion). Door de verwelkoming van de Mechelse regio binnen het netwerk maken sinds begin dit jaar ook Alain Croen (Tecro & Krea) en Tom Willemen (Willemen General Contractor) deel uit van de stuurgroep.

De volgende activiteit is een bezoek op 19 juni aan het SCK en Niras in Mol.