Kempense peters en meters klaar voor nieuw PLATO-traject

plato start kopieTijdens de PLATO-tweedaagse eind november werden de nieuwe begeleiders voor het PLATO traject van 2014 klaargestoomd. De begeleiders leerden elkaar kennen, bepaalden hun visie en strategie voor het komende PLATO-traject en zetten de krijtlijnen uit waarbinnen deelnemers het maximum uit het traject  kunnen halen.

PLATO is een intensief begeleidings- en ondersteuningsproject voor kmo-bedrijfsleiders, gebaseerd op het peterschapsprincipe. Grotere ondernemingen worden peter van kleinere bedrijven, waarbij ze kennis overdragen en ondersteuning bieden bij alle aspecten van bedrijfsmanagement. Tegelijk wordt er gewerkt aan ervaringsuitwisseling en netwerkvorming tussen kmo’s onderling, de kaderleden van de peterbedrijven en gastsprekers. Het project loopt in heel Vlaanderen en wordt in de Kempen begeleid door Voka-Kempen.

Gedurende het ganse traject zal een professionele groep ‘peters en meters’ zorgen voor de onderlinge ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht, en het zoeken van de perfecte expert. Zij zijn het aanspreekpunt voor deelnemers voor individuele vragen en eerstelijnsadvies. Dit zijn ze voor de Kempen:

Hugo Geuens (Laborex)
Geert Minnen (Finas)
An Baert (Levuur)
Bruno Van Houte (Belgoprocess)
Roel Guldentops (Total)
Marc Cox (C & V Family Office)
Matty Bouvez (Sita Waste Services)
Chris Stultiens (Genzyme)
Jan Corvers (Belgoprocess)
Michal Teunkens (Canberra)
Laurens Geukens (GroepS)
Karin Versmissen (NeXTeps)
Hans Claesen (C-Works)
Kristien Moelans (Mathieu Gijbels)
Filip De Roeck (Sita Waste Services)
Pieter Callebaut (Izen energy systems)

In 2014 starten in de Kempen vijf nieuwe trajecten. Twee multi-thematische trajecten voor zaakvoerders en een traject voor niet-eigenaars: managers & bedrijfsleiders met een strategische sleutelpositie in de organisatie. Er zullen twee focustrajecten opgestart worden voor middelgrote organisaties: optimalisatie van Sales & Marketing en professioneel personeelsbeleid in de kmo.