Na het succes van vorig jaar houden de Kempense ondernemers op donderdag 27 april voor de 2de keer een grootschalige opruimactie. Niet in hun kantoren of machinehallen, maar voor hun deur en die van de buren. De zwerfvuilactie op de Kempense bedrijventerreinen is een initiatief van de intercommunales IOK en IOK Afvalbeheer, Voka-Kempen en de Kempense gemeente.

Tijdens de 1ste editie zamelden meer dan 280 medewerkers van 109 bedrijven 1.300 kilo zwerfvuil in. Voor de 2de editie mikken de initiatiefnemers op dubbel zoveel deelnemers. De deelnemende bedrijven van het eerste uur ontvingen eind vorig jaar een pakket postkaarten waarmee ze hun collega-ondernemers kunnen uitnodigen om deze keer mee te doen. Deze week ontvingen alle Kempens ondernemers een mailing met de oproep om op 27 april deel te nemen.

Samenhang creëren
Orakel uit Retie is alleszins opnieuw van de partij. “De Bempdekens is nog een nieuwe en jonge ambachtelijke zone in Retie waar met veel enthousiasme aan de zwerfvuilactie werd deelgenomen”, herinnert Dirk Spooren, zaakvoerder van Orakel, zich. “Gewapend met een fluohesje, werkhandschoenen en een afvalgrijper trokken we de straat op en werd er heel wat afval verwijderd. Door samen te zorgen voor het bedrijventerrein werd er een samenhang gecreëerd tussen de verschillende bedrijven. Zulke acties zijn niet alleen interessant voor het milieu en welvaart van de ambachtelijke zone, ze dragen ook hun steentje bij aan de interactie tussen bedrijven op een manier waarop je elkaar nog niet kent.”

Ook Philip Smet, CEO Smet Jet uit Oevel, is er opnieuw bij. “Wij doen in 2017 zeker opnieuw mee en hopen dat andere bedrijven zich ook inschrijven. Een propere leefomgeving is een taak waar iedereen aan dient mee te werken.”