De Kempense cultuurkrant Suiker, een uitgave van de vzw Kempense cultuurpromotie, ziet zijn voortbestaan bedreigd omwille van financiële problemen. De redactie heeft nu 9 Kempense kunstenaars gevonden die ten voordele van het blad een kunstwerk maakten. Die worden nu verkocht in de vorm van een kunstmap.

Suiker bestaat 8 jaar en houdt de Kempenaars op de hoogte van het cultuurleven in de streek. Er zijn 10 edities per jaar en die worden gedistribueerd via een 700-tal verdeelpunten in de Kempen.

“Suiker is gedurende al die jaren gemaakt met veel meer enthousiasme dan geld”, duidt hoofdredacteur Roel Sels uit Turnhout. “Subsidies werden jaren geleden al gehalveerd en dreigen nu helemaal te verdwijnen. Dat zou onherroepelijk het einde betekenen; daar kan geen enthousiasme meer tegen op. Zonder extra middelen is de achtste verjaardag van Suiker meteen ook de laatste.”

Brede steun
9 kunstenaars hebben nu 9 kunstwerken klaar. Onder hen enkele bekende namen zoals Luk Van Soom, Fik Van Gestel, Raymond Minnen, enz. Elk werk wordt op 100 exemplaren gedrukt en door de kunstenaar genummerd en gesigneerd. Samen vormen ze een kunstmap die wordt verkocht voor 750 euro. De 9 Rotary Clubs van de zone Kempen ondersteunen het initiatief en zullen hun netwerk en contacten aanspreken om de kunstmappen aan te schaffen. En er zijn nog meer sympathisanten die mee hun schouders onder het initiatief zetten zoals kunstvereniging Tarmac in Meerhout, cultuurcentrum de Warande, enz.

Voorintekenen via roel@suikerkrant.be.