Kempense goederen met de trein naar China

treinDe rechtstreekse spoorverbinding tussen de Kempen en China wordt allicht  morgen een realiteit. De Zwitserse vervoersmaatschappij Hupac heeft al verscheidene proefritten gereden tussen Europa en Shanghai. Nu wordt onderzocht in hoeverre de trein uit Antwerpen en Rotterdam tegelijk verscheidene regio’s in China zou kunnen aandoen. De economische expansie in China verplaatst nogal wat economische activiteiten uit de kustregio’s naar het binnenland. China komt op die manier in feite dichter bij Europa te liggen.

Vooral de petrochemie  steunt  het initiatief van Hupac. Het intermodaal vervoer per trein bereikt China in 22 dagen.  Dit is veel sneller dan het containerschip. Die tijdswinst is zeker voor chemiebedrijven een interessant gegeven.  De route van pakweg 10.000 kilometer loopt vanuit de terminal voor gecombineerd vervoer van Hupac in Antwerpen (vlakbij BASF Antwerpen) via het Duitse Schwarzheide, het Poolse Poznan, Moskou in Rusland, Novosibirsk, Mongolië en China.

De chemiebedrijven uit de Kempen zouden in dit opzicht makkelijk kunnen aansluiten op de trein vanuit Antwerpen. De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel ondersteunt het initiatief. Hij is van oordeel dat het transport per trein zeker geen concurrentie betekent voor de maritieme bedrijvigheid in de havens. Wel integendeel zelfs. De trein kan zelfs extra maritieme activiteiten aanbrengen.

China krijgt via de havens nu 8 miljoen containers binnen uit Europa. Dat aantal groeit elk jaar met 10% aan.