Kempense Fietspunten zijn gered

fietspuntenDe Fietspunten aan de stations van Mol, Geel, Turnhout en Herentals kunnen ook na 1 september open blijven. Eerder dreigde een sluiting na het terugschroeven van toelagen door de NMBS. Nu snellen de lokale besturen en het provinciebestuur te hulp om het voortbestaan te verzekeren. De Fietspunten kaderen onder meer binnen een duurzaam woon-werkverkeer.

“Ik heb onze diensten de opdracht gegeven om samen met de lokale besturen een plan uit te werken om de bedreigde Fietspunten ook na 1 september open te houden. Dat is gelukt. We gaan zelfs investeren in een duurzame toekomst”, zegt gedeputeerde Peter Bellens, bevoegd voor Sociale Economie. In de Fietspunten zijn namelijk ook laaggeschoolde doelgroepmedewerkers tewerkgesteld.

Orde en netheid
De medewerkers van zo’n Fietspunt staan in voor de orde en netheid in de fietsenstallingen aan de stations. Ze houden een oogje in het zeil, voorkomen diefstallen en vandalisme, verwijderen zwerfvuil en weesfietsen, enz. Ze zorgen voor een veilige en nette stationsomgeving en lokken meer reizigers met de fiets naar het station, zodat de parkeerdruk op de buurt verlaagt. De Fietspunten aan de stations van Geel, Herentals, Turnhout en Mol stellen in totaal 12 zogenaamde doelgroepmedewerkers voltijds tewerk.

Het plan van gedeputeerde Bellens voorziet in een verhoogde dotatie vanuit de lokale besturen voor 2016 en 2017. De provincie Antwerpen neemt intussen een medewerker in dienst die een degelijk businessplan moet uitwerken waardoor de Fietspunten het vanaf 2018 weer zonder die verhoogde dotaties kunnen stellen.

“Als provincie Antwerpen willen we alle kansen geven aan de sociale economie”, verduidelijkt de gedeputeerde. “Ook onze steden en gemeenten zijn 100 procent overtuigd van de meerwaarde van deze Fietspunten. De komende twee jaar zullen we alles op alles zetten om een doorstart te realiseren. Verspreid over 2016 en 2017 investeert de provincie hier meer dan € 30.000 in.”