Groep Van Eyck (Kasterlee) en Hendrickx Feesten (Oud-Turnhout) zijn 2 Kempense cateraars die mee aan de grondslag liggen van de afgelopen weekend opgerichte Belgian Event Caterer Association (Becas). Dat is een nieuwe vakvereniging die deel uitmaakt van de European Event Caterer Association. Jan Van Eyck van Groep Van Eyck is lid van de adviesraad van de nieuwe Belgische organisatie.

“Tot een jaar of 15 geleden bestond een Belgische vakvereniging waar toen de grotere traiteurs bij aangesloten waren, maar die stierf een stille dood”, weet Kristof Keuppens van Hendrickx Feesten. “De huidige Europese organisatie spoorde ons aan om een nieuwe op te richten omdat ze behoefte had aan een Belgisch aanspreekpunt. Daarop zijn verkennende gesprekken gevoerd over heel het land en zijn een raad van bestuur en een adviesraad opgericht. In Nederland en Frankrijk zijn er federaties met een zeer sterke werking.”

Becas stelt zich tot doel haar leden te ondersteunen in kwalitatief ondernemen, de uitwisseling van kennis en het delen van ervaring. Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten staan kennisoverdracht, best practices en actuele onderwerpen centraal.

In eigen atelier bereiden
Op 1 januari 2018 wordt met 15 Belgische eventcateraars van start gegaan. “Er zijn screenings geweest en er gelden voorwaarden om toe te kunnen treden”, vertelt Kristof Keuppens. “De cateraar moet onder meer alles in zijn eigen atelier bereiden en altijd extern werken. Wij zijn vereerd om te kunnen toetreden. Door meteen ook deel uit te maken van de Europese organisatie, biedt dit kansen aan onze chefs om in het buitenland ervaring te gaan opdoen of om buitenlandse chefs naar hier uit te nodigen.”

Op termijn is het de bedoeling dat ook toeleveranciers aan de cateringsector lid kunnen worden van Becas.