Kempense bouwbedrijven recruteren in Nederland

bouwvakkerReeds 60 Nederlanders hebben zich aangemeld voor een job bij een Vlaams bouwbedrijf. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is actief op zoek naar Nederlandse kandidaat-werknemers. Vooral de Kempense en de Limburgse bouwondernemingen zijn heel erg geïnteresseerd.

De Vlaamse bouwbedrijven zitten met een moeilijk personeelsprobleem. Terwijl de sector nog relatief goed draait kunnen de ondernemingen geen bijkomend personeel vinden. Ook de vervanging van de werknemers die met pensioen gaan is een huizenhoog probleem. De VCB nam daarom het initiatief om werknemers te gaan zoeken in Nederland. “Wij hebben nu al zoveel Portugezen en Polen op onze werven. Die mensen verstaan nauwelijks Nederlands. Is het dan niet aangewezen dat wij bij voorkeur Nederlanders zouden aanwerven voor onze ondernemingen, vraag Marc Dillen van de VCB zich af?

De bouwsector zoekt vooral burgerlijk ingenieurs, projectleiders, bouwkundig ingenieurs, technisch tekenaars en architecten. Het tekort aan burgerlijk ingenieurs is pijnlijk. De sector zoekt er liefst 200 maar er studeren er in Vlaanderen elk jaar hooguit 100 af.

Ondertussen hebben zich toch al 60 Nederlanders aangemeld. Die zullen in de komende dagen gescreend worden en dan via een bemiddelingskantoor voorgesteld worden aan de ondescheiden bouwbedrijven. De Nederlanders hebben het van hun kant biezonder moeilijk om werk te vinden. De Nederlandse bouwsector zit vandaag compleet aan de grond.