Kempenaar trekt project ‘Made Different’

PaulPeetersKempenaar Paul Peeters trekt het project ‘Made Different’ van sectorvereniging Agoria. Agoria groepeert en verdedigt ondernemingen in de technologische industrie en is met 1.700 lidbedrijven de grootste sectorfederatie van het land.

„Binnen Agoria ben ik verantwoordelijk voor het ’Made Different’ project. Dit project wordt in het kader van het Nieuwe Industriële Beleid sterk door de Vlaamse Regering ondersteund, en stimuleert innovatieve transformaties en nieuwe waardeketens voor industriële bedrijven, zodat deze bedrijven kunnen uitgroeien tot Fabrieken van de Toekomst,” zegt Paul Peeters.

„Met het project ‘Made Different’ willen we het DNA van onze maakbedrijven transformeren. Via dit ambitieuze programma willen we op termijn 100 Vlaamse bedrijven omvormen tot “fabrieken van de toekomst”, en nog eens 1000 bedrijven een stap te laten zetten in één of meerdere belangrijke transformaties. De laatste jaren werden erg veel geld en middelen geïnvesteerd in innovatie van producten. Maar de vernieuwing van het productie-apparaat bleef in vele gevallen stilstaan, mede door de crisis,” legt Paul Peeters uit.

Om fabriek van de toekomst te worden, moeten bedrijven hun productie-apparaat blijvend vernieuwen, structureel samenwerken over de bedrijfsgrenzen heen, intelligent gaan automatiseren en talent flexibel inzetten. „Grote woorden waarmee je nog veel kmo’s en bedrijven uit de maakindustrie doodslaat. Deze begrippen handen en voeten geven en vertalen naar concrete cases, dat is wat ik ga doen in mijn nieuwe functie.”

Bij ons in de Kempen klinken deze begrippen alvast niet zo gek als je vertrouwd bent met de Open Manufacturing Campus. „Inderdaad, de Open Manufacturing Campus bij Philips wil de Kempense maakindustrie klaarmaken voor de toekomst. Ik was samen met de toenmalige bedrijfsdirecteur van Philips de initiatiefnemer en legde mee de fundamenten voor de OMC. Nu werk ik nationaal vanuit Brussel en ik merk dat er weinig Kempense bedrijven de stap naar Brussel durven zetten. Natuurlijk zal ik mijn Kempense roots niet vergeten en wil ik meer Kempense opportuniteiten hier in de schijnwerpers krijgen.”

„Heb je de ambitie om ‚fabriek van de toekomst’ te worden? Wil je als bedrijfsleider samen met je managementteam bewust tijd en aandacht vrijmaken om na te denken over de vernieuwing van je machinepark of over een verbetering van je productiemethodologie? Dan kunnen wij je helpen met scans naar pijn- of aandachtspunten en met concreet advies en begeleiding. We hebben een erg sterk en breed netwerk en kunnen je in contact brengen met de nodige (financierings)partners of leveranciers. Een machinepark veranderen of productiemethodologie aanpakken is een erg complex gegeven. Wij kijken mee over de bedrijfsgrenzen heen, zelfs over de sectoren heen en assisteren op projectmatige basis.”

Het project Made Different zal niet beperkt blijven tot de technologische sector. Doelstelling is om nog voor de verkiezingen het project uit te breiden naar de textiel- en voedingssector. Ook voor bedrijven uit deze sector brengt Paul Peeters je graag in contact met het juiste aanspreekpunt.  (contactgegevens Paul Peeters: 0473 75 75 40 of paul.peeters@agoria.be).