Een aantal kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben met steun van de overheid de Kempen Insect Cluster opgericht. Met de samenwerking willen ze de streek een leidende rol toedichten in het kweken en verwerken van insecten voor chemie, veevoeder en menselijke consumptie. Op langere termijn zijn er toepassingen mogelijk in de cosmetica en farmacie.

De initiatiefnemers zijn Millibeter, Voka – KvK Kempen, KU Leuven, Thomas More en VITO, met de ondersteuning van het Innovatiecentrum Antwerpen. “Dit innovatief samenwerkingsverband moet het pad effenen voor een duurzame, koolstofarme grondstoffeneconomie”, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka-Kempen.

Duurzame kweek
Insecten zijn een ecologisch verantwoorde bron van grondstoffen en zullen daardoor steeds belangrijker worden. “Insecten zijn in staat om zeer efficiënt organische reststromen om te zetten naar hoogwaardige grondstoffen zoals eiwitten, vetten en chitine”, vertelt professor Leen Van Campenhout, KU Leuven. “Daarnaast stoten ze amper broeikasgassen uit en hebben ze weinig water en ruimte nodig. Op dit ogenblik ontbreekt er echter nog heel wat kennis over de kweek en de toepassing van insecten waardoor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek vereist is. KU Leuven wil, op technologiecampus Geel, een leidende rol opnemen in dit onderzoek.”

“Dankzij de steun van de verschillende overheden kunnen we pilootinstallaties bouwen”, vult Joan De Boeck, Thomas More, aan. “De kennis die we in deze pilootinstallaties opdoen, stellen we ter beschikking van het bedrijfsleven, zodat op korte termijn al businessopportuniteiten ontstaan.”

Milibeter uit Schoten kweekt de Zwarte Wapenvlieg. “De larven van deze vlieg verwerken enorme hoeveelheden organisch afval en zijn de ideale grondstof voor de chemische industrie en hebben ook heel wat potentieel als veevoeder”, zegt CEO Johan Jacobs.

De Kempen Insect Cluster krijgt financiële steun van EFRO-Vlaanderen-GTI Kempen via 700.000 euro subsidie voor 2 projecten.