Kempen heeft zwaar tekort aan IT'ers

informatica2Ook de Kempense ondernemingen hebben een latent tekort aan IT-specialisten. Bij zowat ieder middelgroot bedrijf kunnen IT’ers zich spontaan aanbieden. Een en ander heeft te maken met het opvallend gebrek aan interesse dat studenten voor de sector hebben.

Volgens Agoria, de overkoepelende federatie van technologiebedrijven is er in ons land een permanente vraag naar liefst 9300 ICT’ers. Die moeten de (beperkte) uitstroom uit de sector opvangen maar vooral ook de stijgende vraag naar goede specialisten. Blijkt evenwel dat in alle scholen samen hooguit 3000 studenten de opleiding informatie- en communicatietechnologie volgen. Het tekort aan ICT-specialisten is daardoor structureel.

Een van de redenen waarom de problemen haast onoplosbaar zijn is die vaststelling dat vooral de meisjes het laten afweten. Op de 3000 ingeschreven studenten zijn immers hooguit 10% meisjes. Dit ondanks de gegarandeerde werkzekerheid voor al wie afstudeert. ICT blijkt de meisjes niet te interesseren. Ze vinden de studierichting te technisch of ze vinden dat ze te weinig voorkennis hebben?. Een onderzoek van de Karel De Groteschool (Antwerpen) en Telenet heeft die tendensen onlangs bevestigd.