Kempen denkt aan strategisch actieplan

actieWe hadden Ijsboerke al, Verbinnen en Philips. Verscheidene honderden Kempenaars zijn in de afgelopen weken hun job kwijtgeraakt. Ook bij vele  kleinere KMO’s zijn herstructureringen doorgevoerd. Nogal wat mensen vragen zich af of de Kempen niet dringend nood heeft aan een economisch herstelplan.

De idee kwam eerder al naar boven in een gesprek dat de werkgeversfederatie Voka Kempen had met baron Robert Stouthuyzen, de ex-voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), nu Voka. Het lijkt erop alsof de Kempen als streek brutaal getroffen wordt door de economische neergang. Zeker in politieke kringen is men erg bekommerd om de situatie in Limburg met Ford Genk en in Luik met Arcelor Mittal maar de vraag stelt zich of de Kempen niet minstens even hard geraakt wordt door de crisis? Limburg werkt vandaag aan zijn Strategisch Actieplan Limburg 2. Of ook de Kempen de handen niet uit de mouwen moet steken, vraagt men zich af in Geel?

Blijkt dat verschillende werkgeversverenigingen zich ondertussen effectief bijeengezet hebben om de situatie te bekijken. Het gaat dan zowel om de zelfstandigenorganisatie Unizo, het VKW, de Confederatie Bouw en Voka Kempen. Algemeen directeur Jan Hendrickx van Voka Kempen had het in dit opzicht over het “massaal inzetten op de sterktes van de regio. Zo zouden clusters kunnen gemaakt worden rond bedrijven die bezig zijn met duurzame energie. Ook op logistiek vlak kan veel gebeuren.”

De Kempen blijkt anderzijds wel over té weinig steunpunten te beschikken in de Brusselse Wetstraat. Staatssecretaris Servais Verherstraeten engageert zich weliswaar voluit voor zijn streek doch hij staat in het geweld van de andere regio’s wél hopeloos alleen. Kris Van Dijck (N-VA) wil vooral de sterke geografische ligging van de Kempen uitspelen. De regio ligt helemaal centraal ten aanzien van oa. Antwer;en, Rotterdam, Eindhoven en het Duitse Ruhrgebied.

En wat met de vakbonden? De werknemersorganisaties zijn er kennelijk toe bereid om zich te engageren in een eventueel nieuw strategisch plan. Ze verbazen er zich alleen over dat ze ondertussen nog niet gecontacteerd werden.