KDV – Language & More uit Arendonk breidt het aanbod uit met taaltrainingen, vooral gericht naar ondernemingen. Tot dusver richtte het bedrijf van Katrien De Vocht zich voornamelijk op vertalingen en copywriting. De nieuwe bedrijfstak wordt uitgebouwd door Eva Heynen.

“Bij de opstart van het bedrijf in 2012 heb ik een tijdje taaltrainingen voor klanten gedaan”, vertelt zaakvoerster Katrien De Vocht. “Maar omdat de opdrachten voor vertalingen toenamen, ben ik ermee gestopt. Nu we met Eva hiervoor het perfecte profiel in huis hebben, nemen we de draad opnieuw op.”

Het team mikt op maatwerk voor bedrijven, specifiek voor de sector of de job van de persoon in kwestie. Denk aan mondelinge en schriftelijke communicatie Frans, Engels, Duits, Nederlands voor expats, zakelijke woordenschat, meetings en presentaties, enz. De trainingen worden zowel in-company als in het eigen opleidingslokaal gegeven. “We richten ons voornamelijk op bedrijven, al kunnen particulieren ook altijd bij ons terecht”, verduidelijkt Eva Heynen.

Verder uitbouwen
Heynen is van opleiding vertaalster Frans-Engels, aangevuld met een lerarenopleiding. “Ik wilde initieel taalopleiding geven in het onderwijs. Na een tijd lesgeven kreeg ik de kans om te starten bij KDV – Language & More. Het aanbod om de taaltrainingen verder uit te bouwen en zelf ook actief opleiding te geven, is een kolfje naar mijn hand. De pedagogische achtergrond hebben we in huis, net zoals uitgebreid lesmateriaal en bijhorende technologie.”