Het Kempense HR-technologiebedrijf Kazi heeft vanmiddag zijn Witte Raaf-check voorgesteld. Via de online module kunnen Vlaamse werkgevers nagaan of hun verwachtingen aansluiten bij die van de meest gegeerde hoogopgeleide starters. “Zo kunnen ze hun jobaanbod en communicatie gericht aanpassen aan hun doelgroep”, zegt CEO Nikolaas Bellens.

Start-up Kazi stelt zich tot doel om hoogopgeleide jongeren beter naar een eerste job te leiden. Nu blijkt dat 1 of 2 starters binnen het jaar uitkijkt naar ander werk omdat die job niet aansluit bij hun verwachtingen. Het bedrijf ontwikkelde een technologie om wederzijdse verwachtingen objectief meetbaar te maken. Voor de ontwikkeling deed het een onderzoek naar de verwachtingskloof.

Ambitieus
“We hebben vastgesteld dat de helft van de Vlaamse starters uitgesproken ambitieus is terwijl slechts 3 op 10 startersvacatures hieraan beantwoordt”, vertelt Nikolaas Bellens. “Daarnaast stellen werkgevers in 6 op 10 startersvacatures dagelijks nauwkeurig werken centraal terwijl maar 3 op 10 starters hier echt warm voor loopt.”

De kans op verkeerde verwachtingen is het grootst wanneer het gaat om hoogopgeleide STEM-starters: it- en elektromechanicaprofielen, industrieel en burgerlijke ingenieurs. Nikolaas Bellens: “Deze profielen zijn zeer gegeerd op en nodig voor onze Vlaamse arbeidsmarkt. Net daar is een mismatch in verwachtingen dan ook enorm risico. We hebben daarom beslist om specifiek op deze doelgroep te mikken met het lanceren van www.witteraafcheck.be.”

Het initiatief kan op veel bijval rekenen, zo bleek uit de voorstelling vandaag bij Agoria in Brussel. Onder meer Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, Fons Leroy (VDAB), Dirk Kooreman (Microsoft), Floence Loumaye (Student.be) en Jeroen Franssen (Agoria) gaven mee het officiële startschot.