In het arrondissement Turnhout zijn in juni 2017 25 bedrijven failliet verklaard. Dat is het laagste maandcijfer in de voorbije 10 jaar. Juni 2014 (29) en juni 2008 (28) komen het dichtst in de buurt. Het cijfer voor dit jaar staat in schril contrast met juni vorig jaar, toen 45 vennootschappen over de kop gingen. De cijfers komen van Graydon Belgium.

Ondanks het goede cijfer van de voorbije maand, blijft de trend voor de eerste 6 maanden van dit jaar licht negatief. Tussen begin januari en eind juni werd in de Kempen 220 bedrijven failliet verklaard, tegenover 211 in dezelfde periode vorig jaar. Een stijging van 4,27%.

Over heel België sluit de eerste jaarhelft van 2017 af met 5.731 faillissementsuitspraken, dat zijn er 470 meer dan over dezelfde periode in 2016. Procentueel is dat een stijging van 8,93%. Toch blijft deze eerste jaarhelft onder het faillissementsniveau van de periode 2013-2015. Op sectoraal niveau zien we de horeca alle records slaan.

Binnen het Vlaams Gewest zien we een lichte stijging van 0,7% naar 2.882 falingen tijdens de eerste 6 maanden dit jaar tegenover 2016. Opmerkelijk is dat de stijging zich volledig situeert binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Voor de maand juni alleen zien we op Vlaams niveau een faillissementsdaling met 7,41%.

Aandeel oudere bedrijven stijgt
Sedert 2010 zien we continu het aandeel van oudere bedrijven in de faillissementsstatistieken toenemen. Op goed 10 jaar tijd is dit aandeel verdubbeld van 7,01% naar 14,68%. “Nadere analyse leert dat het vaak gaat om veelal Vlaamse ondernemingen die indertijd opgestart zijn met een – voor die tijd – stevige technologische punch en dat ook gedurende langere tijd goed hebben kunnen uitbouwen, maar er naderhand niet in geslaagd zijn hun oorspronkelijke idee te innoveren”, zegt Eric Van den Broele van Graydon Belgium.