Jos Van Troy, schepen voor Lokale Economie Oud-Turnhout

  • Naam: Van Troy
  • Voornaam: Jos
  • Leeftijd: 59 jaar
  • Partij: CD&V
  • Politiek verleden: tweemaal 6 jaar gemeenteraadslid
  • Beroep: Technisch Onderwijs
  • Studies: Regentaat
  • Coalitie in uw gemeente: CD&V –SP.A – GROEN

 

jos van troyMADE IN KEMPEN: Hoe is het met de lokale economie in uw gemeente gesteld?

Wij hebben sinds 2 jaar een mooi bedrijventerrein met zeer dynamische en gemotiveerde bedrijfsleiders. We gaan er nu voor zorgen dat het grote publiek zo snel mogelijk op de hoogte is van de specialisaties voor ieder bedrijf. Een mooie gelegenheid om een opendeurdag te organiseren en dit samen met de aanliggende zone van Turnhout. De datum die we thans voorzien is 15 september 2013. Het bedrijventerrein heet BEYNTEL en we kunnen nu reeds 35 enthousiaste bedrijven op onze open deur dag bezoeken.

MADE IN KEMPEN: Wat is het niveau van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven?

De teller voor de gemeentelijke bedrijfsbelastingen staat nog steeds op nul.

MADE IN KEMPEN: Hoe zal deze in de toekomst evolueren?

Voorlopig staan er geen wijzigingen op het agenda in verband met deze belastingen. Aanvullende personenbelasting en roerende voorheffing worden uiteraard wel verrekend.

MADE IN KEMPEN: Wat zijn belangrijke projecten / doelen op economisch vlak in uw gemeente voor de komende jaren?

Wij zoeken voor de zonevreemde bedrijven wel de best mogelijke oplossingen, onder vorm van een RUP.