Jobstudenten erg gegeerd

jobstudentDriekwart van ondernemers wiens activiteiten het toelaten, doen een beroep op jobstudenten. De werkdruk van de vaste medewerkers verlichten, is voor 6 op 10 de belangrijkste reden. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO.

Een derde van de ondernemers doet een beroep op jobstudenten omdat die flexibel inzetbaar zijn. Bijna 3 op 10 ziet in jobstudenten potentiële vaste werknemers en beschouwt het aannemen van jobstudenten als mogelijk aanwervingskanaal. Een kwart van de ondernemers neemt jobstudenten in dienst omdat ze enthousiaste en gemotiveerde werkkrachten zijn.

“Jobstudenten zijn gegeerd bij werkgevers. Ze kunnen jobstudenten flexibel inzetten, waardoor ze pieken en dalen in het werkvolume kunnen opvangen. Daarnaast zou het niet de eerste keer dat een jobstudent na een vakantiejob vast in dienst komt”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Ook de cijfers van RSZ bevestigen de opmars van het aantal jobstudenten. 2013 was een absoluut topjaar voor het aantal jobstudenten. Er waren toen maar liefst 456.930 jobstudenten actief, waaronder 54% meisje en 46 procent jongens. Samen werkten ze 9.886.729 dagen, ofwel gemiddeld bijna 22 dagen per jobstudent. Dat zijn er een pak meer dan de jaren voordien. Zo waren er in 2012, het jaar van de versoepeling van de wetgeving, 452.060 jobstudenten ofwel ook weer 3,5 procent meer dan in 2011. De versoepeling van het studentenstatuut is zeker een belangrijke verklaring waarom er meer jobstudenten zijn.

Sinds 2012, op vraag van UNIZO, kunnen studenten doorheen het jaar 50 dagen onder het studentenstatuut werken. “Maar de behoefte naar nog meer flexibiliteit is groot”, aldus UNIZO. Als een jobstudent 2 uur werkt, dan gaat meteen 1 volledige dag van zijn 50-dagenteller. De helft van de ondervraagde ondernemers wil een omschakeling naar een urensysteem in plaats van dagensysteem. Net geen 4 op 10 wil met halve dagen kunnen werken. “Een debat over een verdere versoepeling dringt zich dus op”, besluit UNIZO.